NR 4(22)/91 kwiecień '91 ISSN 1231-2126
Zielone Brygady. Pismo ekologów

W NUMERZE:
 Spis numerów ZB stopka
Adres: Wydział Chemii UJ, Karasia 3/100 30-060 Kraków
tel. 12/336377 w.234 fax 12/226306 tlx 0322297 UJ PL
Konto: Federacja Zielonych skr. 6, 30-104 Kraków 45
nr 35510-162434-132 PKO I oddział Kraków
Redakcja: Paweł Głuszyński (pi), Piotr Rymarowicz (pr), Andrzej Żwawa (aż)