Strona główna 

ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

SPROSTOWANIE:
VISIT TO BRUSSELS

Redakcja ZB przeprasza panów Krzysztofa Kamieniueckiego i Zbigniewa Bochniarza - autorów sprawozdania ze spotkania organizacji ekologicznych w Brukseli, którego skrót zamie¶cili¶my w ZB 21 ("Visit to Brussels") za nieumieszczenia ich nazwisk pod wzmiankowanym tekstem.


ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91