Strona główna 

ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

ZIELONE BRYGADY. PISMO EKOLOGÓW

no rights reserved

Adres:
Red. "Zielonych Brygad"
Wydział Chemii UJ, Karasia 3/100 30-060 Kraków
tel. 12/336377 w.234 fax 12/226306 tlx 0322297 UJ PL

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Prosimy o nadsyłanie zapowiedzi planowanych "imprez"oraz opisów tych, które się odbyły.

Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, "filozoficzne" i inne).

Mile widziane będą wersje anglojęzyczne (wkrótce ukażą się kolejne GREEN BRIGADES).

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia, oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH NIE ZWRACAMY!!!

Prosimy o pomoc w kolportażu ZB.

Dokonując wpłat na nasze subkonto zaznaczajcie ilu egz. i których numerów wpłata dotyczy. (Starych n-rów redakcja zwykle nie posiada, więc nie wpłacajcie na nie bez uzgodnienia z nami.)

Koniecznie przysyłajcie na adres redakcji kopię potwierdzenia wpłaty!

PAMIĘTAJCIE, ŻE NIE WSZYSTKIE TEKSTY ODZWIERCIEDLAJĄ NASZE POGLĄDY!

Redakcja
ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

Początek strony