Strona główna 

ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

CUIUS ENERGIO IUS REGIO...

Warszawa 14.03.90

Dotyczy:

Dofinansowania przez PAA książki prof. A. Hrynkiewicza "Energia - najważniejszy problem cywilizacji..."(*)

  1. Należy ustalić, czy finansowanie wydania książki leży w kompetencjach PAA. (Książką o energii, której jeden rozdział dotyczy energii jądrowej, mogłoby być bardziej zainteresowane Ministerstwo Przemysłu.)
  2. Zdziwienie budzi fakt, że PAA zgodziła się dotować książkę człowieka, który nie jest - jak stwierdza - specjalistą w dziedzinie energetyki (s. 6, w. 4), i co wykazuje na dalszych jej stronach.

Główna myśl autora zasadza się na deprecjacji wszystkich źródeł energii poza energetyką jądrową.

W tym celu autor:

Autor uprawia demagogię polegającą na wysuwaniu absurdalnej propozycji, wykazaniu jej niewykonalności i przypisywaniu tej propozycji swoim oponenetom.

Przykłady:

Ksiażka pełna jest przemilczeń, tym bardziej zadziwiających, że pochodzą spod pióra człowieka, który powołuje się na długoletnie doświadczenie w pracy naukowej. Autor krytykuje estetykę elektrowni wiatrowej (s. 62, w. 1d) nie wspomina nic o estetyce elektrowni jądrowej, troszczy się o środowisko obciążone ciepłem odpadowym elektrowni geotermalnej (s. 31, w. 14), a nie zauważa stokroć groźniejszego ciepła odpadowego elektrowni jądrowej, powtarza: "tego ... nie wybaczą nam przyszłe pokolenia" (s. 10, w. 11), "następne pokolenia ... oskarżą nas" (s. 126, w. 3d), nie martwiąc się o to, czy przyszłe pokolenia wybaczą nam dziedzictwo w postaci odpadów radioaktywnych z elektrowni jądrowych.

Wnioski:

  1. Należy zrezygnować z dalszego finansowania książki z powodów podanych wyżej. Książka - jak można przypuszczać - jest adresowana do uczniów szkół średnich. Dodatkowym powodem rezygnacji z jej wydania powinna być troska o umysły tych młodych ludzi, którzy mogą nabrać błędnego przekonania, iż fizycy są zdolni - w zacietrzewieniu - do rezygnacji z rygorów ścisłego myślenia.
  2. 24 mln zł, postulowane przez WNT, jako druga połowa dotacji na wydanie książki można lepiej wykorzystać, zamawiając monografię o energii u któregoś z polskich specjalistów, lub finansując tłumaczenie obiektywnie książki zagranicznej na ten temat (np. CFDT Groupe confederal energie, Le dossier de l'energie, Editions du Seuil, Paris 1984).

dr Stanisław Ugniewski
Doradca Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki

Kopię cytowanego wyżej dokumentu otrzymaliśmy od Z-cy Głównego Moderatora Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego (Wałowa 28, 80-858 Gdańsk) mgra inż. Stefana Jaśkiewicza. Opinia ta została wykonana na zlecenie Prezesa PAA prof. A. Żelaznego. W związku z omawianą książką wykonano trzy recenzje. Wszystkie podobne." - pisze p. Jaśkiewicz.

Prof Andrzej Hrynkiewicz jest też jednym z czołowych sygnatariuszy uchwały Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie z 10.09.90 (zamieszczonej w Tygodniku Powszechnym z 10.02.90), przedstawiającej decyzję o wstrzymaniu budowy Żarnowca jako błędną.

(aż)


(*) Autor oparł swe uwagi o lekturę Raportu No 1446/B IFJ Kraków 1989 pt. "Energia - najważniejszy problem cywilizacji...".ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

Początek strony