Strona główna 

ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

MODLITWA O ZIEMIĘ

Ruch pokojowej ekologii to ruch działający głównie poprzez modlitwę i rytuał, nie zaś poprzez gwałtowną demonstrację. Wydaje się, że zagrożenia Ziemi i jej biosfery mogą stać się także czynnikiem jednoczącym różne religie w ich dążeniach do uczynienia świata lepszym, a życia bardziej szczęśliwym.

12 kwietnia 1990 roku niewielka grupka ekologów wraz z operatorem filmowym udała się na brzeg rzeki Big River w Kalifornii, gdzie wielka George Pacific Corporation dokonuje masowych dewastacyjnych wyrębów lasu. Inicjatorką tego spotkania była Andrea Connors, działaczka ruchu EARTH FIRST z Little River. Zwróciła się ona do przedstawicieli trzech róźnych religii, aby poprowadzili modlitwy i ceremonię błogosławieństwa dla lasów północnej Kalifornii. Rabbi Margaret Holub (judaizm), Ojciec Michael Kelly (katolicyzm) oraz Czcigodna Susan Mc Neil (metodyści) zgodzili się przeprowadzić tę niezwykłą ekumeniczną ceremonię.

Po cichej modlitwie Connors zwróciła się do grupy: "Typowa działalność ludzka na tym obszarze to wyrąb drzew. Dzisiaj dokonamy tu czegoś zupełnie różnego. Wypowiemy słowa błogosławieństwa, aby ochraniało ono drzewa od ludzkiego nadużycia. To jest inna forma pozytywnego i pokojowego podejścia do ochrony środowiska."

Następnie trzech duchownych ofiarowało swoje modlitwy Ziemi, każdy według swojej tradycji.

McNeil modliła się na głos: "Ty, który tchnąłeś w nas życie, który wydałeś Ziemię ze swego bytu, pobłogosławiłeś ją i nazwałeś dobrą. Ty, który powołałeś nas ze swej substancji jako sługi Ziemi, tej najpiękniejszej planety. Dziękujemy Ci. Ty, który jesteś bardziej od nas świadom brzemienia odpowiedzialności za ochranianie i podtrzymywanie życia na tej planecie. Modlimy się, aby Twoje życie i Twoja miłość ochraniały to miejsce i jego ekosystem - zwierzęta, ryby, drzewa, rośliny, powietrze i wszelkie życie. Oby Twoje błogosławieństwo przenikało tę Ziemię, a Twoja mądrość przemawiała przez nas. Obyśmy dzięki Twemu przewodnictwu potrafili działać jako Twoi słudzy, służąc Tobie i Twojej wizji".

Rabbi Holub zacytowała fragment Midraszu, zbioru hebrajskich dialogów na tematy biblijne, opisujący jak Adam i Ewa otrzymują instrukcję, aby ochraniali drzewa przed uszkodzeniem, gdyż jeśli ulegną zniszczeniu, nikt nie będzie w stanie ich naprawić. Następnie Holub umieściła na jednym z drzew papierowy żydowski amulet wycięty w kształcie dłoni z Gwiazdą Dawida i okiem w centrum. Powiedział, że jest to oko i ręka Boga chroniącego to miejsce, znak wskazujący każdemu, kto pojawi się w tym miejscu, aby ranić drzewa, że są one pod boską opieką.

Ojciec Kelly zaofiarował następującą modlitwę: "Oby nasze nieokiełznane namiętności nigdy nie przytłumiły oddechu Boga, który On tchnął kiedyś w wody i powołał stworzenie do istnienia."

Andrea Connors spodziewa się rozszerzyć swoją inicjatywę także na inne, mniejsze grupy religijne i zorganizować dalsze ceremonie błogosławieństwa dla lasów w Kalifornii. Mówi, że chociaż traktowała początkowo swój pomysł jako gest przede wszystkim symboliczny, jest pod głębokim wrażeniem duchowej siły, którą ta ceremonia wzbudza. "Religia jest jak magia - powiedziała - Można było odczuć siłę modlitwy emanującą wprost z Ziemi."


wg Earth Circles w "SHAMANS' DRUM", Summer 1990

Marek Has
ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

Początek strony