Strona główna 

ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

ZIELONE BRYGADY PREZENTUJĄ
ruchy, organizacje oraz indywidua ekologiczne w kraju i na świecie

OBROŃCY TĘCZY

Urzeczywistniło się marzenie założycieli (twórców) pierwszych "zielonych" organizacji w Rosji. Każda partia, każdy deputowany, każdy minister i dyrektor przedsiębiorstwa martwi się z powodu kryzysu ekologicznego i opowiada o swoich planach, skierowanych na ochronę przyrody. A zniszczenie trwa nadal, bez względu na fakt, że w naszych możliwościach leży stworzenie czystych technologii, posługiwanie się energią słońca, wiatru, fal, rozumne rozporządzanie odnawialnymi i nieodnawialnymi zasobami naturalnymi, aby ochronić całe bogactwo życia na Ziemi.

Ale w nas pozostaje jeszcze nadzieja, tak długo, jak długo ludzie nie chcący zabijać przyrody działają wspólnie i przeciwstawiają się tym, którzy dążą do wypełniania planu, kosztem cudzego życia, kosztem natury.

Zjednoczyliśmy się w organizację "Obrońcy Tęczy", aby być gotowymi do ostrej walki z niszczycielskimi siłami. Zadanie "Obrońców" - to być tam, gdzie jest planowane albo ma miejsce widoczne (kolejne?) przestępstwo przeciw przyrodzie, przyciągać ku niemu powszechną uwagę i wszystkimi siłami przeciwdziałać mu.

"Obrońcy Tęczy" to apolityczna, ekologiczna organizacja, która dla realizacji swoich celów jest gotowa posłużyć się dowolnymi środkami, aż do najbardziej radykalnych włącznie.

Teraz "Obrońcy Tęczy" biorą kurs na masowe akcje skierowane przeciw energetyce jądrowej, emisji odpadów do zbiorników wodnych i atmosfery, przeciw wytępieniu licznych gatunków ptaków i ssaków, wreszcie akcje domagające się zaprzestania wybuchów jądrowych.


wg informacji Opieratiwnowo Sowieta Hranitieli Radugi w: "Trietij Put'"

tłum. Wojciech Rejdych

Adresy:

* Hraniteli Radugi, c/o Sergej Fochimov, ul. Terezkovoj 28a-49,
Niznegorodskaja Oblast', SU-606005 Dzerzhinsk, ZSRR.
* Hnuti Duha, c/o Jakub Patocka, U Velke ceny 12, CS-623 00
Brno, CzechoSłowacja.

Nic nie wiem o powiązaniach pomiędzy "Rainbow Keepers" w obu krajach. Być może zbieżność nazw rosyjskiej i czeskiej jest przypadkowa, jednak podajemy je razem "dla porządku".

(aż)
ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

Początek strony