Strona główna 

ZB nr 4(22)/91, kwiecień '91

Grafikę ze strony tytułowej wykonał Lovis Hall Karoniaktajeh, artysta malarz z plemienia Mohawk, żyjący w kanadyjskim rezerwacie Kahnawake.

Szaman