Strona główna 

ZB nr 11(29)/91, listopad '91

FAXEM OD FoEI

W SPRAWIE TETRA PACK

W ZB 28 przeczytałem krótką notkę Eryka Mistewicza nt. Przyjaciół Ziemi (Friends of the Earth), rzekomo stojących po stronie przemysłu a ściślej firmy Tetra Pack. Chciałbym to skomentować.

Friends of the Earth International (FoEI) jest federacją skupiającą autonomiczne grupy narodowe. A więc fakt, że FOE France łączy swoją działalność z Tetra Pack nie koniecznie oznacza, że FoEI jako całość zmienili zdanie na temat Tetra Pack. Zupełnie odwrotnie.

Kilku członków FoE prowadzi kampanię przeciwko Tetra Pack i część z nich była w pełni zaskoczona i rozczarowana słysząc o francuskiej współpracy z Tetra Pack. Również członkowie PKE, którzy jednocześnie są związani z FoE, odczuli to w podobny sposób.

FoE France już zaprzestało współpracy z Tetra Pack i będzie dyskutować na ten temat z innymi członkami FoE podczas międzynarodowej roboczej konferencji Packing & Environment (Opakowania i środowisko) organizowanej przez Milieudefensie (FoE Netherlands), które odbędzie się w listopadzie w Amsterdamie. Ponowienie współpracy FoE France z Tetra Pack jest wysoce nieprawdopodobne.

FoEI jest świadoma działań koncernów chcących stworzyć wokół siebie zielony image. Nie zamierzamy im w tym pomagać. Właśnie wielkie przedsiębiorstwa uważamy za największych przeciwników w walce o radykalne, międzynarodowe zmiany w ekonomice, które zatrzymają niezrównoważony wzrost i przyczynią się do wyrównania poziomu życia na Ziemi. W tej walce jesteśmy po przeciwnych stronach. Takie firmy jak Tetra Pack widzą w Środkowej i Wschodniej Europie jedynie rynek dla swych produktów. Z zasady nie obchodzą ich odpady, za których powstanie są odpowiedzialni, nie interesują się też zniszczeniami jakie powodują w tradycyjnych systemach recyklingu i wykorzystania surowców wtórnych, stosowanych w Środkowej i Wschodniej Europie. (Autor ma na myśli m.in. upadek skupu butelek. - pr) Pragną one jedynie czerpać profity i być pierwszymi w konkurencji o nowe rynki zbytu. Mimo, że nie możemy ich w 100% za to obwiniać (gdyby konsumenci i władze stanęły zdecydowanie przeciwko nim to musiliby zbankrutować) to jednak nie powinniśmy im pomagać.

FoEI pragnie aby firmy działały w sposób odpowiedzialny. Wiemy, że obecnie musimy o to walczyć także w Środkowej i Wschodniej Europie. Dlatego jednym z głównych celów naszego specjalnego projektu dla tej części Europy jest przekazanie ruchom ekologicznym doświadczeń i informacji nt. prywatnych koncernów.

John Hontelez
Prezydent Friends of the Earth
International

REZOLUCJA DO RZĄDU POLSKIEGO
PRZECIWKO ZAPORZE W CZORSZTYNIE

Członkowie Friends of the Earth International, reprezentujący 41 krajów, po spotkaniu w Brazylii w październiku 1991, wyrażają całkowite poparcie dla polskiego ruchu ekologicznego opowiadającego się przeciwko budowie zapory na Dunajcu w Czorsztynie.

Protestując przeciwko użyciu sił policyjnych wobec uczestników pokojowej demonstracji w lipcu 1991 apelujemy do Ministerstwa Sprawiedliwości aby nie wyciągać konsekwencji prawnych wobec demonstrantów i zarazem nie pozbawiać Polaków prawa do pokojowego wyrażania swoich opinii.

Ponadto zwracamy się do MOŚ o podjęcie kroków w sprawie zaprzestania finansowania budowy zapory czorsztyńskiej i naprawy szkód wyrządzonych środowisku.

Projekt zapory w Czorsztynie nie zaspokoi potrzeb Polaków i jest jedynie niechlubną kontynuacją poprzedniego reżimu, polityki, która spowodowała katastrofalną destrukcję środowiska, czego cenę płaci całe społeczeństwo.

Pragniemy, by rząd polski pokazał światu, iż obecnie przykłada ogromną wagę do ochrony zrujnowanego środowiska polskiego i by dowodem tego było ostateczne odwołanie projektu zapory w Czorsztynie.

John Hontelez
Prezydent
Friends of the Earth International

tłum. Rafał Chyży, Mariusz Łysik, (pr)
ZB nr 11(29)/91, listopad '91

Początek strony