Strona główna 

ZB nr 11(29)/91, listopad '91

III KONGRES FEDERACJI ZIELONYCH

W dniach 9-10.11. w Oświęcimiu odbył się trzeci Kongres Federacji Zielonych. Przyjechały 23 osoby, łącznie z uczestnikami odbywającego się równocześnie zjazdu założycielskiego Porozumienia na rzecz Energetyki Alternatywnej (PEA). Reprezentowane były grupy FZ z Krakowa, Tychów, Wrocławia, Opola, Kalisza, Pieczysk i Oświęcimia, a także GAJA ze Szczecina, Klub Ekologiczny z Niska, WiP z Krakowa, GAIA z Bielska oraz animatorzy PEA - Tomek Żakowicz i Tomasz Burek (Prezydent).

Dyskusja w czasie Kongresu skupiła się na pięciu tematach:

  1. Aktualizacji "Naszych Zasad".
  2. Liście otwartym Mariusza Janika.
  3. Powołaniu "Zielonego Parasola". (Organizacji, która miałaby skupiać zdrowy, radykalny, odłam ruchu ekologicznego.)
  4. Omówieniu alternatywnych przygotowań do konferencji BRAZYLIA'92.
  5. Powołaniu PEA (i zarejestrowaniu go w oparciu o ustawę o partiach politycznych).

Efektem dwudniowej pracy było kilkanaście poprawek w "Naszych Zasadach". Np. w podpunkcie pt. "demokreacja" zdanie "Dlatego uważamy, że lokalne społeczności - mieszkańcy poszczególnych miast i wsi - muszą mieć ostateczne prawo do samodecydowania o kształcie swego otoczenia" zmieniono na: "Dlatego uważamy, że lokalne społeczności - mieszkańcy poszczególnych miast i wsi - muszą mieć ostateczne prawo do decydowania o kształcie swego otoczenia o ile nie szkodzi to innym" - zgodnie z uwagą Grażyny Kalety w ZB 23. Oczywiście FZ uważa, że "inni" to nie tylko ludzie, nie tylko obecne pokolenia. W kilku miejscach zmieniono "partię" (antypartię) na "ruch" w odnienieniu do FZ. Dokonano też poprawek "kosmetycznych" aktualizujących "Nasze Zasady". FZ-Kraków służy erratą. Grupa Opolska zobowiązała się do opracowania części feministycznej.

Pawła Głuszyńskiego zobowiązano do przygotowania założeń "Zielonego Parasola" (w celu przedstawienia na spotkaniu BORE w Turawie k.Opola). Postanowiono, że w przypadku jego powstania będzie to ostatni Kongres Federacji. (FZ nadal działałyby na dotychczasowych zasadach, na poziomie grup lokalnych.) Kongres poparł kandydaturę Beaty Kubicy do Rady BORE. Uaktualniono też skrzynki kontaktowe


(por. Skrzynka Kontaktów Ekologicznych w ZB).

(pr, aż)
ZB nr 11(29)/91, listopad '91

Początek strony