Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 69 POSZUKUJEMY

POSZUKUJEMY

Potrzebne informacje!

Pomóż sobie i innym!

Oferta pracy dla ekologów!

Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów "3 R" przystąpiło do tworzenia komputerowego banku informacji o firmach, instytucjach i organizacjach zajmujących się przeciwdziałaniem powstawania odpadów i/lub ich proekologiczny zagospodarowaniem.

W związku z tym poszukujemy odpowiedzialnych osób, które mogłyby odpłatnie w swoich miejscowościach zbierać dla OTZO interesujące adresy i/lub przeprowadzać ankietowanie firm i instytucji oferujących:

n technologie mało- lub bezodpadowe n

n kompostowanie odpadów n

n skup lub przerób surowców wtórnych n

n bezpieczne technologie utylizacji odpadów przemysłowych lub szpitalnych n

Za adres płacimy 0,5 zł (5 tys. szł),

a za wypełnioną ankietę 2,5 zł (25 tys. szł)

Mile widziani będą wolontariusze...

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się na adres OTZO - prześlemy szczegółową informacje i ankiety.

Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów "3 R"

(48/12/222147 w. 11, fax: 48/12/222264, 212107

:uugluszy@cyf-kr.edu.pl, glus@pan.cedar.univie.ac.at

/ skr. 102, 31-829 Kraków 31,

biuro: Sławkowska 12, Kraków

"ZIELONE BRYGADY" 3(69), MARZEC'95 S.83

Previous PageTop Of PageNext Page