Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 69 WYDARZENIA

WYDARZENIA

Najważniejsze wydarzenia
w resorcie
ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
w okresie 23-28.1. -4.2.br.

23.1, Lubin

23-27.1, Warnemünde

23-28.1, Antalya (Turcja)

24.1,
Politechnika Warszawska

26.1, mośznil

Wizyta podsekretarza stanu, dra Krzysztofa Szmałka w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi "Lubin".

Seminarium nt. redukcji zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego przez transport z udziałem starszego specjalisty w Departamencie Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi Andrzeja Siemińskiego.

Delegacja mośznil (której przewodniczy dyrektor Departamentu Leśnictwa, Andrzej Nowakowski) weźmie udział w: 1) drugim posiedzeniu ekspertów, poświęconym wdrażaniu rezolucji programowych Konferencji Ministerialnej nt. Ochrony Lasów w Europie (1993) i 2) posiedzeniu 27. Sesji Europejskiej Komisji Leśnictwa fao.

Ogólnopolska konferencja nt. odpylania w źródłach energetycznego spalania paliw w nawiązaniu do europejskich wymagań ochrony środowiska, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, we współpracy z mośznil i Sejmową Komisją ośznil.

Plenarne posiedzenie Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego z udziałem przewodniczącego GKP, ministra ośznil, Stanisława Żelichowskiego. Podczas posiedzenia omówione będą m.in. problemy zabezpieczeń przeciwpowodziowych w woj. stołecznym i gdańskim, a także rzek leżących w obszarze szkód górniczych na Śląsku. Briefing dla dziennikarzy.

Trzecia krajowa narada prezesów zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

26-27.1, Bydgoszcz

30-31.1, Strasburg

30.1-1.2,
Moskwa

1-3.2,
codkoś, Dębe

3.2, mośznil

4.2, Konin,

Uroczysta inauguraacja Europejskiego Roku Ochrony Przyrody, ustanowionego przez Radę Europy na 1995r., z udziałem specjalisty w Departamencie Współpracy z Zagranicą i przewodniczącej Głównego Komitetu Ochrony Przyrody re, Agnieszki Marcoń oraz wicedyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych, Ireny Chojnackiej.

Seminarium, zorganizowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Federacji Rosyjskiej we współpracy z Europejską Komisją Gospodarczą, poprzedzające spotkanie sygnatariuszy Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w Kontekście Transgranicznym; w seminarium wezmą udział specjaliści z Departamentu Współpracy z Zagranicą mośznil, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i Instytutu Ochrony Środowiska.

Seminarium nt. Monitoring i systemy informacji przestrzennej, zorganizowane przez mośznil oraz Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego i Ochrony Środowiska Holandii i Centrum Informacji o Środowisku grid.

Konferencja prasowa ministra Stanisława Żelichowskiego nt. prawa ekologicznego.

Podsekretarz stanu, dr Krzysztof Szamałek wziął udział w uroczystościach związanych z 50-leciem Kopalni Węgla Brunatnego "Konin".

rzecznik prasowy MOŚZNiL Krystyna Panek

ZE SPOTKANIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ FILOZOFII EKOLOGICZNEJ

Po wielu marzeniach o pieniądzach na bilet udało mi się wyjechać ze Szczecina. Oczywiście, nie do Ameryki, a do Warszawy. Właśnie tam, na spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Filozofii Ekologicznej, 16.1.95, mogłem posłuchać, co myślą o Ameryce ekofilozofowie. Dala uwiecznienia słów wziąłem z naszej organizacji dyktafon - dzięki temu nieobecni z mego kręgu też mogli dokładnie posłuchać, o czym mówiono. Poniżej przedstawię parę fragmentów, które utkwiły w mojej pamięci. Z pewnością są to urywki wycięte z kontekstu całego wykładu, niemniej jednak stanowią jakiś szkielet tego, o czym była mowa.

Ach! Ta Ameryka!

Gdy Ameryka kicha, to choruje cały świat. Wojna w Wietnamie była porażką moralną i bardzo poważnym nadwerężeniem ekonomicznym Ameryki... długi rosną... 14% dochodu narodowego idzie tylko na spłacenie długu. Struktury, które istnieją powodują, że ten dług ciągle się powiększa...

Bogacze stają się bogatsi - nędzarze nędznieją coraz bardziej.

Rozpętanie wyścigu zbrojeń miało wiele konsekwencji, m.in.:

ekonomiczna ruina Związku Radzieckiego,

ekonomiczna ruina Ameryki, o której dowiadujemy się dopiero teraz,

wielkie zniekształcenie, nowy rozdział społecznej niesprawiedliwości.

W czasie wyścigu zbrojeń płaciło się dostawcom broni tyle, ile oni chcieli, nie było w tym żadnej kontroli społecznej. Jesteśmy w bardzo niebezpiecznej sytuacji, na wschodzie mamy zranionego niedźwiedzia, a za oceanem mamy zranionego lwa. Dzisiejsza cywilizacja jest bardzo związana z losem Ameryki.

Cywilizacji zachodniej po prostu się nie udało... Kultura i cywilizacja amerykańska nie jest tą, w którą powinniśmy się zapatrzeć i którą powinniśmy naśladować. Za jakieś 20 lat proces starzenia się Ameryki odwróci się, dlatego że w tym okresie do głosu dojdzie nowe pokolenie obecnych dzieci emigrantów meksykańskich i, szczególnie, azjatyckich. Najlepsi studenci najlepszych uniwersytetów amerykańskich to studenci azjatyccy... Nie powinniśmy patrzeć na Amerykę, ponieważ nie tam są wzory, nie tam są przykłady... Powinniśmy budować własną drogę, własny model.

Ameryka nam nie pomoże, Ameryka nikomu nie może pomóc. Ameryka nie może nawet sobie pomóc... W Polsce jesteśmy trochę niepewni, jak można kwestionować wspaniałość Ameryki, skoro były tylko dwa systemy alternatywne - jeden się zawalił, drugi został. To nie były dwa systemy alternatywne, to są dwa człony tej samej cywilizacji, która się nie sprawdziła. W tym też sensie zwycięstwo Ameryki nie jest zwycięstwem dobrej idei, tylko obaleniem jej przeciwnika.

Cała cywilizacja się nie sprawdziła... szukamy alternatywy dla obydwu systemów - dla nowej cywilizacji*.

Aborygeni uczą ekologii głębokiej!

Udało mi się też nagrać w Warszawie słowa pani Jadwigi Habryś, która od 20 lat mieszka w Australii, w Sydney. Do Polski przyjechała dobrych parę tygodni temu. A oto te obiecane słowa: Czuję się osobą ogromnie uprzywilejowaną, iż pozwolono mi w tamtym roku spędzić sporo czasu z australijskimi Aborygenami. Będąc artystką, razem z nimi malowałam, rzeźbiłam, tworzyłam, a jednocześnie uczyłam się od nich bardzo dużo o życiu i filozofii życia. Co jest piękne w ich filozofii to to, iż Aborygeni wierzą, że ludzie należą do Ziemi, a nie Ziemia do nich. Mają ogromny szacunek dla Ziemi. Wiedzą, że są połączeni ze wszystkim: z naturą, z kosmosem, w ogóle ze wszystkim, co nas otacza i oni to rozumieją. Bardzo często mówili do mnie: Jadzia! Czuj! Nie myśl! Czuj! I to jest bardzo ważne, żeby czuć. I teraz, wczoraj pojechałam w okolice, gdzie się urodziłam. Odbyłam przepiękny spacer po Puszczy Kozienickiej i czułam, że ta moja energia sprzed 20 lat jeszcze jest w tych ścieżkach. Autentycznie to odczuwałam. I nagle zauważyłam, że jakoś tak więcej polan się narobiło w tej Puszczy. No i poinformowano mnie, że w okolicznej miejscowości jakiś pan z Niemiec zakupił tartak, no i pewnych gatunków drzew już nie ma. Należy jeździć ponad 100km, aby pewne gatunki wycinać do tego tartaku. Ja teraz chodzę i płaczę - czując to sama, a jednocześnie kierując się wiedzą, którą otrzymałam od Aborygenów. Wiem, że wycięcie choćby jednego drzewa wpływa na wszystkich z nas ponieważ my jesteśmy częścią tego wszystkiego... jesteśmy połączeni. To, co robimy, jest jakby samobójstwem...

Nagrywał:

Mirek Kowalewski z mondverdaj

*) Na krakowskim spotkaniu tpfe 21.3. mają być podjęte próby wypracowania modelu dla naszej nowej cywilizacji.

NIE TYLKO KOLUMNA

W dniu 28.1.95 doszło w Katowicach do spotkania ruchów ekologiczno-zielonych, w którym uczestniczyło 12 ugrupowań z całego kraju. Postanowiono utworzyć Porozumienie Zielonych o charakterze społeczno-polityczno-ekologiczno-demokratycznym, z zachowaniem tożsamości wszelkich ugrupowań ekologicznych przystępujących do niego. Ważna sprawa integracji ruchu ekologiczno-zielonego została rozpoczęta i jest otwarta dla innych, którzy zechcą przystąpić do Porozumienia Zieloni. Oprócz 12 ugrupowań, uczestniczących w spotkaniu, przystąpienie do Porozumienia Zieloni zgłosiło jeszcze 7 organizacji ekologicznych z naszego kraju, które ze względów finansowych nie mogło uczestniczyć w tym spotkaniu.

Podjęto dwie uchwały, które podpisali uczestnicy spotkania, mówiące o potrzebie scalania polskiego ruchu ekologicznego w jedną silną organizację federacyjną, dostępną dla wszystkich. Zwrócono się do wszystkich ruchów zielonych z apelem o przystępowanie do Porozumienia, stwierdzono, że istnieje potrzeba powołania w Polsce Najwyższej Izby Ekologicznej i wprowadzenie tego zapisu do Konstytucji rp. Uczestnicy spotkania podpisali umowę integracyjną, dotyczącą jedności i wspólnego działania w kraju.

Wszelkich informacji dotyczących tej sprawy udzielamy pod ( 0-3/117-10-11, 117-11-64 lub pisemnie: Ogólnopolski Związek Ruchów Zielonych, * Św.Jana10, 40-012 Katowice. Chętnych do przystąpienia zapraszamy, można akces zgłaszać pisemnie.

Przewodniczący zg ozrz,

mgr inż.Andrzej Sochański

Sprostowania:

W nr 1/95 w relacji Świat jest mały i przytulny błędnie podano nazwisko Henryka "Susła" Skupa. Przepraszam.

Robert Drobysz

b

Redakcja zb i Wioletta Zgoda przepraszają Autorkę i Czytelników za powstałą wskutek nieporozumienia pomyłkę. Otóż w zb/65 na s.33 zostały umieszczone trzy wiersze podpisane imieniem Wioletty z Lublina. Rzeczywistą autorką dwóch z nich (***/Ja wiem... i ***/Karoseria...) jest Fanti - Marzena Lizurej ze Świebodzic, której kilka wierszy zb drukowały w nr 53. Autora(-ki) trzeciego z wierszy na razie nie znamy. Dodatkowo informujemy, że w wierszu ***(Karoseria...) brak ostatniego wersetu, który powinien brzmieć ...pod Wałbrzychem. Jeszcze raz bardzo przepraszamy zainteresowane strony za powstałą pomyłkę i dziękujemy Remigiuszowi Okrasce za zwrócenie uwagi na pomyłkę.

(aż)

"ZIELONE BRYGADY" 3(69), MARZEC'95 S.55

Previous PageTop Of PageNext Page