Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 69 ZAPOWIEDZI, ZAPROSZENIA

ZAPOWIEDZI, ZAPROSZENIA

Apel "Ani Wschód, ani Zachód"
o ogłoszenie 1 maja 1995r. dniem protestu
przeciw MFW i Bankowi Światowemu

Dzisiaj wyraźnie widzimy, że główny cel "zimnej wojny" sprowadzał się do hamowania naszych wysiłków w celu zbudowania lepszego życia dla nas, dla klasy, do której należymy, naszych organizacji w Pierwszym i Trzecim Świecie, a także we Wschodnim Bloku, a oprócz tego na stworzeniu sytuacji uniemożliwiającej wspólne działanie. Podobny alians mógł w poważny sposób zagrozić istnieniu instytucji eksploatacji, niezależnie od tego, czy pozostawałyby pod kierownictwem korporacji, czy też państwa i jakbyśmy tego nie nazywali - kapitalizmu albo socjalizmu. Zakończenie "zimnej wojny" było po części rezultatem niezgody ludzi w I, II i III Świecie na taki podział. Z drugiej strony - klęska podobnego sposobu rządzenia przywiodła do tego, że cały świat okazał się być tyranizowany przez jeden globalny system eksploatacji, urzeczywistniany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy i podtrzymywany przez presję militarną usa i onz oraz faktycznie wszystkich istniejących rządów. Instytucje te powstały w rezultacie konferencji w Bretton Woods w 1944r., w celu zinternacjonalizowania kapitalizmu. Komunistyczni i nacjonalistyczni biznesmeni w III Świecie stopniowo rozpoczęli aktywną kolaborację z mfw i bśw., wykorzystując długi zagraniczne w celu utrzymania w posłuszeństwie klasy robotniczej. W tym roku mfw i bśw. zarozumiale obchodzą 50. rocznicę powstania.

My, wchodzący w skład "Ani Wschód, ani Zachód", a także Związku Robotniczej Solidarności w Nowym Jorku i New Jersey zwracamy się do Was z apelem o zorganizowanie 1 maja lub też w przeddzień, w 1995r. akcji przeciwko mfw i bśw. Wybraliśmy tę datę, by podtrzymać tradycję jedności klasy robotniczej na całym świecie. Pierwszomajowa tradycja, która bierze swój początek od dnia pamięci po poległych anarchistach w marszu-strajku generalnym dla wymuszenia skróconego tygodnia pracy w usa w 1886r. stała się pusta dla tych, którzy wyrośli na wojskowych paradach bloku komunistycznego, pozbawionych treści marszach lewicowych w Europie i gdzie niegdzie w III Świecie, a także na Dniu Praw w usa. Teraz, jak nigdy dotąd, powinniśmy współpracować niezależnie od oficjalnych granic. Ten projekt obejmuje wszystkie grupy objęte posiadanym przez nas spisem adresów, które są już same dostatecznie aktywne. Jednak nasza nadzieja sprowadza się do tego, żeby skoordynowane na międzynarodowym poziomie akcje rozprzestrzeniały ten nieodzowny sojusz na całym globie, przeciwko tym instytucjom, które przyniosły ogromne szkody ludziom, kulturze, środowisku naturalnemu w całym świecie. Przy wyborze daty kierowaliśmy się też dawną tradycją obchodzenia 1 maja jako corocznego wiosennego przebudzenia ziemi. Tym samym, ogłaszamy naszą planetę wolną od tych profanów, którzy nas ograbiają i eksploatują.

Mamy zwłaszcza nadzieję zwrócić uwagę na rolę mfw i bśw. ludzi żyjących w Ameryce Północnej i krajach zachodnich, którzy nie zdają sobie sprawy z ich roli nawet we własnych krajach. mfw i bśw. znajdują się na terenie usa. Założyły je bogatsze państwa świata. Cierpienia ludzi w I Świecie są spowodowane polityką mfw i bśw. nie mniej, niż w innych częściach świata. Wzrost liczby bezrobotnych w całym świecie, ubywanie gospodarstw rolnych, upadek rejonów miejskich, likwidacja programów socjalnych i oświatowych, dekapitalizacja lokalnego przemysłu, stwarzanie sztucznego głodu, tłumienie sił pracy i innych socjalnych ruchów powstały jako rezultat polityki mfw i bśw. Mamy także nadzieję, że ten dzień akcji może umożliwić powstanie autonomicznych kontaktów i systemów network we wszystkich regionach świata. Do niedawna podobne kontakty były ograniczane bądź utrudniane na skutek podziału świata, a także z powodu polityki sprzyjającej temu podziałowi.

Prawie każdy kraj we współczesnym świecie, abstrahując od tego, jaka była panująca ideologia - kapitalistyczna czy socjalistyczna - był rujnowany na skutek programów "ulepszania", kryzysu zadłużenia i schematów rozwoju zgodnych z rekomendacją mfw i bśw. Na całym świecie ludzie zaczęli wyrażać swą nienawiść do tej biurokracji i jej polityki. Demonstracje i inne wystąpienia przeciwko mfw i bśw. miały miejsce w dziesiątkach państw, włączając w to Rosję, Meksyk (bunt chłopów w Chiapas), Melanezję, Zachodni Brzeg Jordanu, Lagos i Berlin. Przyszedł czas na wspólne działania, aby przybliżyć koniec mfw i bśw. Statyczne rozwiązania przeszłości odrzucono i prawie każdy rząd współpracuje lub poddaje się dyktatowi mfw i bśw., który narzuca ograniczenia i represje. Jedynie nowy ruch, rozprzestrzeniający się wszędzie i występujący przeciw ponadnarodowym rządom bankierów i biurokratów zdolny jest uwolnić nas od ucisku etatyzmu i eksploatacji noszących imię: "strukturalne dostosowanie", "prywatyzacja", "liberalizacja", "wolny rynek", "ekonomika globalna", "dyscyplina budżetowa", "demokracja". Nareszcie jesteśmy zdolni zwrócić uwagę na to, co kryje się za tą zasłoną. W tym sensie ten rok jest inicjalnym.

Kilka słów na koniec: nie jesteśmy powołani do organizowania tych akcji - dobrowolnie uczestniczymy jako osoby ułatwiające komunikację związaną z tym projektem. Chcielibyśmy rozpatrzeć wszystkie możliwe formy akcji, które różnorodne grupy chciałyby urzeczywistnić. A także istniejące środki. Chcielibyśmy też, aby każdy, kto ma jakiś pomysł dotyczący tej sprawy, poinformował nas o tym, abyśmy mogli powiadomić inne grupy. Oprócz tego przekażemy informacje o działalności mfw i bśw. Jeśli jesteście w stanie nam pomóc, dajcie znać. Nie sugerujemy też, jakie dokładnie akcje, w jakiej formie należy przeprowadzić. Jeśli jakaś grupa, do której przynależycie, działa efektywniej w akcjach na większą skalę, działajcie zgodnie z waszymi upodobaniami, tylko przyślijcie do nas koniecznie informację i skontaktujcie się z nami, żebyśmy mogli przygotować się do obchodów 1 maja 1995r. Piszcie na adres:

Neither Eeast nor West,

339 Lafayette Street #2,

New York, NY 10012 USA

"Ani Wschód, ani Zachód" - Nowy Jork,

Związek Robotniczej Solidarności - Nowy Jork i New Jersey,
1.6.94

KOLUMNA'95

Ten tekst w nieco innej formie rozesłany był do wszystkich organizacji, których adresy posiadamy. Jeśli ktoś nie otrzymał go dotychczas, może to znaczyć, że zaginął on na poczcie lub nie posiadamy aktualnego adresu Waszej organizacji. W związku z tym prosimy o pilny kontakt.

Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne ma zaszczyt już po raz trzeci koordynować przygotowania spotkania dla ruchów ekologicznych, działających na terenie Polski. Dotychczasowe nasze doświadczenia wskazują, że nie jesteśmy w stanie zrobić dobrego, tzn. satysfakcjonującego większość uczestników spotkania bez szerokiej współpracy i akceptacji środowiska oraz uczestnictwa autorytetów z dziedziny ekologii. Jeżeli spotkanie ma przynieść konkretne wnioski i wpłynąć na rozwój ruchu ekologicznego, jego organizatorzy potrzebują i chcą mieć całoroczny kontakt z przedstawicielami organizacji ekologicznych poszczególnych regionów kraju.

Aby nie powtórzyć błędów z poprzednich lat, przygotowanie do przyszłorocznego spotkania rozpoczęliśmy praktycznie w dniu zamknięcia tegorocznego. Nowością w przygotowaniach jest utworzenie "Zespołu Roboczego" (jego skład został zaproponowany przez organizatorów i znajduje się w biuletynie "Kolumna'94") składającego się z kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji ekologicznych z różnych regionów kraju, którego głównym zadaniem jest przygotowanie merytoryczne i techniczne spotkania. Organizatorzy "kolumny'95", obok tradycyjnego wypracowania wniosków z poszczególnych tematów poruszanych w trakcie jej trwania oraz wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, stawiają sobie za cel wypracowanie:

1.

Techniki przygotowywania ogólnopolskich spotkań ruchu ekologicznego (ustalenie składu "Zespołu Roboczego" i "organizatora głównego" następnych spotkań, dobieranie tematów i uczestników).

2. Wypracowanie technik podejmowania decyzji i reprezentowania ruchu w okresie między spotkaniami.

3. Wypracowanie podwalin pod współpracę regionalną i makroregionalną oraz systemu delegowania uczestników spotkań.

Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce istnieje obecnie ponad 300 organizacji pozarządowych formalnych i nieformalnych, zajmujących się ochroną środowiska (a miejmy nadzieję, że ich liczba stale będzie wzrastać), powstaje problem natury technicznej, jak dobierać uczestników, żeby ich liczba nie przekraczała 200 osób, przestrzegając jednocześnie zasad demokracji (alternatywą dla spotkania kilkudniowego jest jednodniowe spotkanie w dużej hali, bądź auli, dla przegłosowania wcześniej rozesłanych stanowisk). Ponadto jakimi kryteriami należy się kierować, dobierając uczestników. Wiele kwestii nadal pozostaje otwartych.

W tym roku musimy - po konsultacjach - zaproponować następujące kryteria:

1. Każda organizacja ma prawo zgłosić 1 uczestnika podstawowego oraz 2 rezerwowych. Kandydaci rezerwowi mogą zostać nie przyjęci przez "Zespół Roboczy" w przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc noclegowych.

2. Każde województwo powinno być reprezentowane w zależności od aktywności i liczby działających w nim organizacji.

3. Spotkanie jest dla osób, które działają w ruchu ekologicznym ponad 1 rok i zajmują się w swojej organizacji realizacją konkretnego projektu.

4. Dobór będzie prowadzony tak, aby poszczególne województwa i regiony były reprezentowane przez ekologów z Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Klubu Ekologicznego, Regionalnych Centrów Edukacji Ekologicznej, Federacji Zielonych czy innych, niezrzeszonych organizacji pozarządowych.

Tworząc te założenia zdajemy sobie sprawę z częściowej nierealności ich realizacji. Jednak jest to próba wprowadzenia pewnego porządku do organizacji ogólnopolskich spotkań i reprezentatywności ich uczestników. Zależy nam na tym, aby spotkania były wiarygodne i odzwierciedlały poglądy jak największej liczby środowisk.

Osoby zaproszone przez nas na "kolumnę'95" dostaną odpowiednio wcześniej materiały z interesujących je tematów i będą mogły skonsultować je z lokalnymi działaczami, a następnie prezentować swoje uwagi na forum publicznym. Wszystkie wnioski i stanowiska wypracowane na spotkaniu będą jednak podpisywane indywidualnie, a nie w imieniu organizacji czy całych województw i poprzedzone zwrotem: "My, uczestnicy IX Ogólnopolskiego Spotkania Ruchów Ekologicznych kolumna'95 uważamy, że..." Osoby nie zgadzające się z danym stanowiskiem mają prawo do swego zdania i jego publicznego przedstawienia.

SPRAWY TECHNICZNE

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 w Łasku-Kolumnie, woj.sieradzkie. Tam też odbędą się wszystkie zajęcia, wykłady, warsztaty oraz tam też będzie stołówka i większość miejsc noclegowych. Organizatorzy, wychodząc na przeciw osobom starszym i lubiącym spokój zapewniają ok. 100 miejsc noclegowych w hotelach i pensjonacie oddalonym od szkoły kilkaset metrów (podobnie jak w ubiegłym roku większą część kosztów noclegu pokrywają uczestnicy). Ponieważ Kolumna jest miejscowością letniskową, położoną w lesie, więc mamy nadzieję, że poranny i wieczorny spacer wiosenny nie będzie zbyt dużym utrudnieniem dla nocujących tam osób.

Aby urozmaicić energochłonne godziny dyskusji, w programie spotkania przewidujemy koncerty, happeningi oraz zajęcia rekreacyjne.

Każda z osób, która wypełni i wyśle do 15 marca (ostateczny termin!!!) rozesłaną ankietę i druk zgłoszenia, po uzyskaniu potwierdzenia proszona będzie o przelanie należności na konto mle. Spotkanie rozpocznie się w piątek, 28 kwietnia powitalną kolacją i koncertem, a zakończy 2 maja. Bardzo ważne jest, aby wziąć udział w całym spotkaniu.

Opłata za udział w spotkaniu wynosi:

1) 300.000zł dla osób pracujących,

2) 200.000zł dla uczniów i studentów,

3) osoby bezrobotne bądź uczniowie i studenci mogą być w indywidualnych wypadkach zwolnieni z opłaty w zamian za pomoc organizacyjną.

Więcej informacji szczegółowych wraz z programem Spotkania prześlemy na początku marca, a następnie ostatnie szczegóły w kwietniu.

Prosimy również o wypełnienie nadesłanej przez nas ankiety (oprócz osoby zgłaszającej przyjazd mogą ją wypełnić pozostałe osoby z organizacji), która pomoże nam zapoznać się z Waszymi oczekiwaniami wobec zbliżającego się Spotkania. Serdecznie zapraszamy!

Maciej Kozakiewicz

p.s. ważne!!!

Dotychczas swój udział potwierdziło blisko 100 osób. Powoli kończą się więc miejsca na Spotkanie. Data zgłaszania się minęła dla wszystkich w styczniu. Bardzo proszę wszystkich, którzy zastanawiają się jeszcze lub zapomnieli, o odesłanie zgłoszenia i ankiety. Apeluję o poważne potraktowanie Spotkania, gdyż będziemy musieli wypracować na nim formułę współpracy na przyszłość. Nasza organizacja zrezygnuje prawdopodobnie z dalszej organizacji tego typu spotkań.

Mile widziana korespondencja i telefony z wszelkimi uwagami na adres:

Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne
* Piotrkowska 77/19,
90-422 Łódź,
(/fax 042/33-74-41 w.26,
z dopiskiem "kolumna'95"

Serdecznie zapraszam:

studentów chemii i ochrony środowiska,

doktorantów,

słuchaczy Studiów Podyplomowych

biegle władających językiem angielskim (ew.niemieckim) do wzięcia udziału w:

TEMPUS Joint European Project "ECEAPU" JEP - 08169

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY EDUCATION

AT POLISH UNIVERSITIES

program na rok akademicki 1994/95

1. Cykl wykładów z udziałem gości zagranicznych: Kraków styczeń-czerwiec'95 (najprawdopodobniej 20-25.3.)

u Environmental Chemistry of Atmosphere (15 godz. wykładów, 30 godz. seminarium + konsultacje)

u European Environmental Law (30 godz.)

2. Szkoła ekologiczna: Wrocław/Karpacz, czerwiec'95 (2 tygodnie, najprawdopodobniej 29.5-10.6.)

Soil - Water - Atmosphere - Industrial Wastes Recover - Treatment - Recycling

u wykłady zagranicznych i polskich specjalistów

u praktyki przemysłowe w đkgmm "Polska Miedź" s.a. w Lubiniu i w đInstytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie.

Staże zagraniczne: luty-sierpień'95 (6 m-cy) na Uniwersytetach w:

Bari, Włochy (prof.M.Aresta)

Erlangen, Niemcy (prof.R.van Eldik)

Leida, Holandia (prof.R.Louw)

Bolonii, Włochy (dr C.Fabiani)

(dla doktorantów i studentów lat wyższych).

Podobny program jest przewidywany na lata 1995/96 i 1996/97 (prawdopodobnie tematami wiodącymi będą odpowiednio woda oraz gleba i odpady).

Uczestnicy wykładów i Szkoły w r.1994/95 będą mieli pierwszeństwo w ubieganiu się o staże zagraniczne w latach następnych.

prof.dr hab.Zofia Stasicka,

Koordynator programu tempus jep-08169

* Ingardena 3/133,

(0-12/336377 w.248, fax: 0-12/340515,

(/fax: 0-12/335392,

:stasicka@trurl.ch.uj.edu.pl

(analogiczne programy we Wrocławiu i Poznaniu)

Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza pt.
"Ekologia i strażak"

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
Ziemi Radomskiej

oraz

Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu

wspólnie z:

Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu,

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu,

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Radomiu,

Zarządem Wojewódzkim Ochotniczych Straży Pożarnych rp w Radomiu,

Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu,

Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych rp w Warszawie pod patronatem Lucyny Pietrzyk - posła na Sejm rp

ogłasza

Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza
pt. "Ekologia i strażak" o tematyce ekologiczno-pożarniczej.

1. Każdy autor, wyłącznie amator, może przysłać dowolną ilość prac.

2. Tematyka wiersza powinna ściśle nawiązywać do szeroko rozumianej problematyki tytułowej konkursu. Zagrożenia ekologiczne wpływają niekorzystnie na bezpieczeństwo życia człowieka. Często z pomocą przychodzą strażacy, o czym przeciętny mieszkaniec kraju praktycznie wie bardzo mało. Rzucone hasło ma przybliżyć społeczeństwu szeroki zakres działań Straży Pożarnej na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Działania te, polegające na zapobieganiu i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska naturalnego w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem, mają wzbudzać wyobraźnię twórców amatorów i zaowocować wyrazem artystycznym w poezji.

3. Jeden wiersz w 3 egzemplarzach maszynopisu (koniecznie nie publikowany i nie nagrodzony, oznaczony godłem, z dołączoną kopertą z tym samym godłem, zawierającą dane autora (nazwisko, imię, wiek, zawód-wykształcenie, adres zamieszkania, telefon oraz dodatkowo do rozliczeń podatkowych przyszłych laureatów: imię ojca i matki, miejsce i data urodzenia autora oraz numer pesel, również adres Urzędu Skarbowego) należy przesłać na adres: Jadwiga Góźdź, / skr.27, 26-614 Radom 16.

4. Termin nadsyłania prac upływa 31.3.95.

5. Powołane jury oceni utwory pod względem wartości merytorycznych, społecznych, literackich i artystycznych poruszonych w poezji.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu Święta Strażaka, o czym laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem. Nagrodzone wiersze zaprezentowane będą podczas obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Konkurs ma na celu propagowanie działań proekologicznych oraz przybliżenie społeczeństwu zagrożeń ekologicznych i ich zwalczanie, wyrażonych środkami artystycznymi w poezji.

konkurs plastyczny

JEDNA ZIEMIA LJEDEN KSIĘŻYC
LTEN SAM TLEN

edycja V pt.

"Jesteśmy chwilę na Ziemi..."

TECHNIKA dowolna

FORMAT dowolny

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich chętnych, bez ograniczenia wieku - amatorów i profesjonalistów.

Do pracy prosimy dołączyć czytelny opis: imię, nazwisko, wiek i dokładny adres z telefonem.

W przypadku prac uczniowskich - imię i nazwisko nauczyciela, jeśli praca została wykonana pod jego kierunkiem oraz dokładny adres szkoły.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC 19.4.95

PODSUMOWANIE KONKURSU PODCZAS FESTIWALU

EKOLOGICZNEGO'95

Gminna Samorządowa Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa,

Wejherowska 6, 84-10 Krokowa, (737-138

PIKIETUJ:

MSPO III,
MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Centrum Targowe Kielce, Sp. z o.o.
* Zakładowa 1, 25-672 Kielce,
( 66-06-05, fax 562-61

7-11.9., Kielce:

Do wszystkich organizacji społecznych i ludzi dobrej woli!!!

Zbliża się kolejny dzień bez samochodu (5.6.95). Wyjedźmy na rowerach wspólnie o godz. 1600 (jak w latach ubiegłych) na ulice naszych miast i wiosek. Zamanifestujmy konieczność rozwoju transportu ekologicznego. Aby to wspólne manifestowanie było skuteczne, już teraz niech znajdą się organizatorzy w każdym polskim mieście. Zaprośmy do udziału w tych demonstracjach polityków, niech również poczują się odpowiedzialni za nasze dewastowane przez samochody miasta i tereny rekreacyjne. Utwórzmy łańcuch ludzi odpowiedzialnych za środowisko naszego życia, obudźmy sumienia bezpardonowych trucicieli, którzy w imię wygody stworzyli nam wszystkim patologiczne środowisko. Lawinowo przybywa samochodów, tymczasem najbardziej proekologiczna kolej jest likwidowana (oficjalnie mówi się o zamknięciu 6000km tras kolejowych). Transport to naczynia połączone, jeśli będzie więcej samochodów, to kolej nie będzie miała kogo wozić i umrze, a kolejarze pójdą na bruk. Pamiętaj, że dotychczas ustalone wymagania wobec samochodu nie zapewnią Ci bezpiecznego ekologicznie środowiska nawet w ciągu najbliższych 20 lat. Samochód stał się największym zagrożeniem ekologicznym przełomu wieku i dlatego musisz protestować na rowerze.

Tadeusz Kopta,

PKE, * Piłsudskiego 8,Kraków,

( 21-88-52, 22-10-33 w.410

: uedabrow@lfs.cyf-kr.edu.pl

The Atlantic Center for the Environment in usa z pomocą epce zorganizuje we wrześniu lub październiku'95 (dokładny termin jeszcze do ustalenia) wyjazd szkoleniowy do usa. Jest on przeznaczony dla działaczy organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Program szkolenia koncentruje się przede wszystkim na ochronie przyrody poza terenami chronionymi (tzw. stewardship) i na roli organizacji społecznych w tym zakresie. Kandydaci powinni biegle znać język angielski. Termin składania podań: do 15.5.95.

Dorota Chmielowiec,

Environmental Partnership for Central Europe

* Piłsudskiego 74,

50-020 Wrocław

PIKIETUJ:

PAK-POL'95,
MIĘDZYNARODOWE TARGI OPAKOWAŃ

2-12.11., Rzeszów:

Międzynarodowe Wystawy i Targi interres Co Ltd,
* Rejtana 53a,
35-326 Rzeszów,
( 62-79-81, fax 62-79-83.

FUNDACJA ‘AGNIHOTRA' ZAPRASZA
do Agnifarmu w Dachowie:

MARZEC

4-5

Joga dla dzieci weekendowe comiesięczne spotkania dzieci. Program wg Joga i medytacja dla dzieci, twórcze zabawy w domu i na powietrzu. Prowadzi psycholog Maria Kalisz. Koszt 20 zł

Uprawa ziół, ziołolecznictwo. Prowadzi Marianne - doświadczona niemiecka zielarka, mieszkająca w Hiszpanii. Miejsc 10-15. Koszt 30 zł

Obóz oczyszczająco-makrobiotyczny:

7-8

KWIECIEŃ

Spotkanie przyjaciół - "Żyjmy zdrowo"

MAJ

Warsztat głębokiej ekologii Magiczny krąg wszystkich istot.

Prowadzą Marta Lelek i Janusz Korbel z "Pracowni na rzecz Wszystkich Istot". Miejsc 15-20. Koszt 25 zł (opłata za pobyt)

Joga dla dzieci

10-11

CZERWIEC

Joga dla dzieci

2-9

LIPIEC

Wakacje z Agnihotrą. II grupa wiek 7-10 lat. Miejsc 10-15. Koszt 120 zł

Obóz z Homa Terapią - udział w paleniu Homa. Miejsc 20. Koszt 100 zł.

ćwiczenia fizyczne, artoterapia, własne propozycje uczestników.

Wakacje z Agnihotrą. III grupa wiek 10-12 lat. Miejsc 10-15. Koszt 120 zł.

SIERPIEŃ

Kuracja Polarity. Prowadzi Krystyna Ojrowska, autorka książki Polarity, wykorzystująca od kilkunastu lat tę metodę leczenia. Miejsc 20. Koszt jeszcze nie ustalony.

Warsztat głębokiej ekologii Magiczny krąg wszystkich istot.

Obóz z Homa Terapią (dla gości zagranicznych)

9-10

WRZESIEŃ

Obóz oczyszczający - głodówka tylko woda i zioła zabiegi lewatywy, masaż chiński, akupresura, hydroterapia, hatha joga, nauka prawidłowego żywienia, życie zgodne z rytmem natury. Miejsc 10-15. Koszt 100 zł. 10 dni pełnej głodówki + 2 dni wyjścia - przygotowanie we własnym zakresie.

Joga dla dzieci

14-15

PAŹDZIERNIK

Joga dla dzieci

LISTOPAD

Joga dla dzieci

Spotkanie przyjaciół - "Żyjmy zdrowo

9-10

GRUDZIEŃ

Joga dla dzieci

Sylwestrowa impreza

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na indywidualny lub zbiorowy pobyt u nas. Koszt pobytu obejmuje wyżywienie (wyłącznie wegetariańskie) i nocleg (należy zabrać śpiwory). Wysokość opłat za dobę dorośli - 10 zł, dzieci - 7 zł.

Warunki sanitarne prysznic, ciepła woda, co.

Opłaty imprez stałych nie zmieniają się.

Na zajęcia kursowe, obozy należy przysyłać pocztą przedpłaty w wysokości 50% na tydzień przed imprezą.

W miarę możliwości prosimy uprzedzać nas o przyjeździe.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

"agnifarm"
* Dachów 31,
66-627 Bobrowice,
woj.zielonogórskie

( Zielona Góra 0-68/256-307,
czwartki, późno wieczór,
( Bobrowice 79
(tel.grzecznościowy, p.H.Nowak)

Prosimy też o nadsyłanie na nasz adres propozycji kursów i obozów, które moglibyśmy jeszcze w tym roku zrealizować.

Poszukujemy także pomocy do kuchni - na okres kursów.

II OGÓLNOKRAJOWE SYMPOZJUM NAUKOWE
Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ
"OCHRONA DZIEDZICTWA GEOLOGICZNEGO
W KOPALNI SOLI "WIELICZKA"

6-8.4., Kraków-Wieliczka:

mgr inż. Janina Otęska-Budzyn,

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Zakład Ochrony Przyrody Nieożywionej

*Lubicz 46

31-512 Kraków

(215144 w. 292

fax: 210348

tlx: 322630 PANZO

MANIFESTACJA ANTYAUTOSTRADOWA

29.4. rozpoczynają się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Motoryzacji Jest okazja, aby pokazać złe strony rozwoju motoryzacji i projektu budowy autostrad. Planujemy zorganizowanie spektakularnej akcji, happeningu i może wieczorem koncertu. Jest możliwość załatwienia noclegu.

Wszystkich poważnie zainteresowani wzięciem udziału w akcji prosimy o kontakt + znaczek zwrotny.

t.e. "Ziemia Przede Wszystkim" - fz,

/ skr. 439,

60-959 Poznań 2

I SYMPOZJUM
"ZWIĄZKI CHLOROORGANICZNE W ŚRODOWISKU. ZAGROŻENIA ZDROWIA"

4-6.5., Dębe k. Warszawy:

Fundacja "Ekologia i Zdrowie"

Grójecka 128/53/21, 02-383 Warszawa

(/fax: 467167, fax: 6597828

:ecohealth@gn.apc.org

SZKOLENIE "PUBLIC RELATIONS DLA NGO'S - KREOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE"

Koniec kwietnia/początek maja (4 dni) na południu Polski (Beskid Śląski?). Sponsor: Program "Dialog społeczny". Zgłoszenia (2 osoby z organizacji):

Marian Kulig, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej,

*Sławkowska 12 oficyna II p.,

31-014 Kraków,

(222147 w. 9,fax: 222264, :zielbryg@gn.apc.org

PIKIETUJ:

HOBBY'95,
TARGI TURYSTYKI, SPORTU, REKREACJI, MYŚLISTWA I WĘDKARSTWA

22-24.6., Białystok:

Centrum Targów i Promocji
Rynku Wschodniego,

* Sienkiewicza 3,
15-432 Białystok,
(/fax 43-59-32.

"ZIELONE BRYGADY" 3(69), MARZEC'95 S.91

Previous PageTop Of PageNext Page