LASY

Informacja prasowa ze Spotkania Organizacji Ekologicznych w Ośrodku Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot" w dolinie Wapienicy koło Bielska-Białej

Międzynarodowa koalicja dla ratowania lasów Europy Środkowej

W dniach 25-26.2.br. w Stacji Edukacji Ekologicznej stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot" odbyło się spotkanie kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji ekologicznych z Czech, Słowacji i Polski. W spotkaniu uczestniczyli m.in. oficjalni przedstawiciele następujących organizacji:

Zgromadzeni przedstawiciele wymienionych organizacji postanowili utworzyć wspólną koalicję dla ratowania lasów Europy Środkowej. Ustalono w pierwszej kolejności współpracę na rzecz przyrody dla następujących obszarów:

WSPÓLNE STANOWISKO KOALICJI W SPRAWIE RATOWANIA LASÓW EUROPY ŚRODKOWEJ


uchwalone na spotkaniu w Wapienicy 26.2.95.

Będąc świadomi faktu, że przyroda nie zna granic, a obecna gospodarka w lasach Europy Środkowej nie sprzyja powstrzymywaniu ich degradacji, uczestnicy spotkania uchwalili następujące stanowisko:

Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot",
ul. Modrzewskiego 29/3, 43-300 Bielsko-Biała,
tel/fax 0-30/294-96

"ZIELONE BRYGADY" 4(70), KWIECIEŃ'95 S.7

Do spisu