KWIECIEŃ'95
ZIELONE BRYGADY PISMO EKOLOGÓW

Zadamy wiosny!

W NUMERZE M.IN.:

Czarnobyl - nowa apokalipsa? . . . . . . . 1
"Teraz Wisła" . . . . . . . . . 7
Kiedy "zielone" traci kolor . 14

kwiatki

W NUMERZE M.IN. (ALFABETYCZNIE):

26 listopada . . . . . . . . . . . . . . . 1

Czarnobyl - nowa apokalipsa? . . . . . . . 1

Czorsztyn (dział) . . . . . . . . . . . . .4

Ekologia 'per esperanto' (dział) . . . . . 15

Kiedy "zielone" traci kolor . . . . . . . 14

Konstytucja . . . . . . . . . . . .37

Lasy (dział) . . . . . . . . . . . . . . . 5

LETS (cz. 3) . . . . . . . . . . . . . . . 51

McDonald (dział) . . . . . . . . . . . . . 34

Pomaturalny leśnik . . . . . . . . . . . . 46

Prawa zwierząt (dział) . . . . . . . . . . 26

Prawo (dział) . . . . . . . . . . . . . . .38

Przyrodnicze wycieczki . . . . . . . . . . 49

Sekcja rowerzystów miejskich donosi . . . .33

Ścieżki tak, ale nie byle jak! . . . . . . 30

Śpij spokojnie - MAEA czuwa . . . . . . . .3

UPR o ochronie środowiska . . . . . . . . .36

Wisła (dział) . . . . . . . . . . . . . . .7

Wychować nowe społeczeństwo . . . . . . . .47

ORAZ STAŁE POZYCJE:

Wydarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Polemiki . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Recenzje . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Donosy i doniesienia . . . . . . . . . . . 81

Oferujemy - poszukujemy . . . . . . . . . .85

Zapowiedzi, zaproszenia . . . . . . . . . .89

GRAFIKA:

Joanna Foryst (wg plakatu RSA-Poznań)
okładka

AUTORZY NUMERU (ALFABETYCZNIE):

Ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 84

Basiaga Anna . . . . . . . . . . . . 80

Bożek Jacek . . . . . . . . . . . . . 7

Delorme Andrzej . . . . . . . . . . 72

Docent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Dominiak Jolanta . . . . . . . . . 82

Drobysz Robert . . . . . . . . . . . 74

Górska Agnieszka . . . . . . . . 47

Kantor-Jankowska Danuta . . 56

Kapołka Czesław . . . . . . . . . 30

Klimuk Paweł . . . . . . . . . . . . 35

Koteja Jan . . . . . . . . . . . . . . . 65

Kozakiewicz Maciej . . . . . . . . 62

Marin Eden . . . . . . . . . . . . . . 26

Marteno . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 18, 21

Mosz Adam . . . . . . . . . . . . . . 49

Nacher Anna . . . . . . . . . . . . . 86

Okrasko Kasia . . . . . . . . . . . 84

Owczarz Wojciech . . . . . . . . 11

Panek Krystyna . . . . . . . . . . . 57

Poller Tomasz . . . . . . . . . . . . 64

Rafalski Rafał . . . . . . . . . . . . 33

Reichel Janusz . . . . . . . . . . . 51

Rymarowicz Piotr . . . . . . . . . 38

Skuza Tomek . . . . . . . . . . . . 83

Sobański Przemek Misiu-Kaczor" . . 4

Sobański Przemysław . . . . . 34, 35

Strapko Igor . . . . . . . . . . . . . 59

Styczyński Marek . . . . . . . . . 86

Suligowska Anna . . . . . . . . . 83

Swolkień Olaf . . . . . . . . . . . . 36, 63

Szkudlarek Piotr . . . . . . . . . . 37, 83

Terlecki Tomasz . . . . . . . . . . 77

Warmuz Marek . . . . . . . . . . . 23

Wojsław Grzegorz . . . . . . . . 76

Zarychta . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zawadzki Paweł . . . . . . . . . . 79

Zubek Stanisław . . . . . . . . . . 1, 2, 3, 4, 30, 60, 61

Żółkiewski Krzysztof . . . . . . . 29

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." oraz z ilością egz. Wpłaty nieopisane będziemy traktować jako dotacje!

1 egz. ZB kosztuje w prenumeracie:
- dla odbiorców indywidualnych w kraju, w exdemoludach i krajach Trzeciego Świata: 8 tys. zł;
- dla krajowych instytucji: 16 tys. zł;
- dla odbiorców na Zachodzie: 32 tys. zł.

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek.

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o zakup naszego pisma, można zwrócić się do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek.
Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

MATERIAŁÓW NIE ZAMÓWIONYCH NIE ZWRACAMY!!!
OZNACZA TO PRAWO WYDAWNICTWA DO DOWOLNEGO WYKORZYSTANIA MATERIAŁU, Z ZACHOWANIEM PRAW AUTORSKICH.
PAMIĘTAJCIE, ŻE NIE WSZYSTKIE PUBLIKOWANE TEKSTY ODZWIERCIEDLAJĄ NASZE POGLĄDY!

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Prosimy o zaznaczanie, czy tekst był wysyłany do innych redakcji. Koniecznie zaznacz, jeżeli chcesz aby twój list czy adres pozostał do wiadomości red. !

Mile widziane będą wersje anglojęzyczne do naszych zagranicznych publikacji, a także na dyskietkach 3'' lub 5'' w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG i in. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych publikacji są mile widziane, pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. wydawnictwa z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wydawnictw z materiałami z/o naszymi publikacjami.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. (Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie za nie bez uzgodnienia).

Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

NIE GWARANTUJEMY ODPOWIEDZI NA LISTY BEZ ZAADRESOWANEJ KOPERTY ZWROTNEJ ZE ZNACZKIEM!!!

szczegóły w ulotce!

ZB MOŻNA KUPIĆ:

CZĘSTOCHOWA
1. Księgarnia i antykwariat, al. NMP 18.
KALISZ
1. DH Tęcza" Stoisko Zdrowa żywność", Nowy Rynek.
2. Sklep Natura", Wolności 2A.
KATOWICE
1. Książnica, Staromiejska (d. Wieczorka).
KRAKÓW
1. C.U.D., św. Jana 15.
2. Księgarnia Naukowa, Podwale 6.
3. Sklep Ekologiczny "Zdrowa Żywność", Zamenhofa 1.
4. Eko-Sklep, Krzywa 6.
ŁÓDŹ
1. Zdrowa Żywność, Pojezierska 2.
OLSZTYN
1. Logos", Księgarnia Naukowo-Techniczna, Kołobrzeska 15.
SŁUPSK
1. Sklep "Chaos", Stary Rynek 4 (tył kina Millenium).
SOPOT
1. Punkt B12 Infoshop II, Boh. Monte Cassino 29.
WARSZAWA
1. Delikatesy Ekologiczne "Pestka", Kredytowa 1.
2. Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa, Krakowskie Przedmieście 7.
3. Księgarnia Uniwersytecka, Krakowskie Przedmieście 24.
4. Sklep Zdrowa Żywność "Gassio", Moliera 2.
5. Sklep "Zdrowa Żywność", Złota 11.

Wydano przy pomocy finansowej:

* Fundacji Marshalla - Environmental Partnership for Central Europe,
* Funduszu Współpracy w ramach Programu PHARE Dialog Społeczny;
* Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
* Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,
* Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią

(alfabetycznie).

ZIELONE BRYGADY. PISMO EKOLOGÓW
ISSN 1231-2126, nr rej. RF 1518,
regon: P-350524261-95000000 59-1-834-35007

Adres:
WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
Sławkowska 12/24 (IV p.); 31-014 Kraków;
48/12/222147,222264 w.28, fax:222147,222264 w.22;: zielbryg@gn.apc.org

Konto:
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA O/Kraków
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,
nr 630106-105428-2710-00

Redakcja:
Piotr Rymarowicz (pr), Andrzej Żwawa (aż)

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 24.3.95, NASTĘPNY NUMER ZAMYKAMY 15.4.95
JEŻELI SAM O SOBIE NIE NAPISZESZ - NIKT O TOBIE NIE NAPISZE!
CENA 1 ZŁ (10 TYS. "STARYCH" ZŁ)

Do spisu