EDUKACJA EKOLOGICZNA

Lasy Panstwowe

"POMATURALNY LEŚNIK"

Dyrekcja Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku uprzejmie informuje, że 23.1.1995r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w Warszawie w porozumieniu z Kuratorem Oświaty w Kielcach podjął decyzję w sprawie utworzenia na bazie Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku od 1.9.1995r. policealnej szkoły leśnej.

Możemy podać więcej szczegółów:

Przez 2 lata stacjonarnie kształcić się będą absolwenci LO w zawodzie technik leśnik. Przedmiotami nauczania będą między innymi zagadnienia hodowli, ochrony, użytkowania lasu w ujęciu ekologicznym, zagadnienia systemu informatycznego w leśnictwie, ekologiczne podstawy ochrony środowiska, leśne zajęcia terenowe. W czasie pozalekcyjnym można będzie zdobyć prawo jazdy kat.B i kształcić się w zakresie języków obcych, takich jak: jęz.angielski, niemiecki i esperanto. Resort Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa eksperymentalnie wprowadza tę formę szkolenia tylko w 2 szkołach leśnych w kraju: w Goraju (woj.pilskie) i Zagnańsku (woj.kieleckie). Szkoła w Zagnańsku od 1991r. owocnie współpracuje z Ekologicznym Gimnazjum Leśnym w Szwecji (Vaasterbyskolan - Linkoeping). Nasz nauczyciel jest aktualnie na 1,5-rocznym stypendium w Szwecji, gdzie poznaje praktycznie nowoczesne leśnictwo, a grupa naszych uczniów z technikum leśnego będzie w maju br. na praktyce zawodowej z zakresu hodowli drzew liściastych. W tych kontaktach i wymianie doświadczeń upatrujemy drogę do nowoczesności kształcenia.

W związku z licznymi zapytaniami i telefonami w sprawie naboru na I semestr roku szk. 1995/96 do Policealnej Szkoły Leśnej informujemy, że dokumenty (podanie, świadectwo LO, wniosek z bilansu zdrowia ucznia kończącego szkołę średnią, 2 fotografie) należy składać do 15.6.1995r. na adres:

Zespół Szkół Leśnych,
* Spacerowa 4,
26-050 Zagnańsk, woj.kieleckie

Nabór (tylko 25 miejsc) odbędzie się na podstawie konkursu świadectw i rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją w dniu 17.6.95r. (sobota, godz. 900).
Ze względu na charakter przyszłej pracy zawodowej (i na przeciwwskazania w zajęciach praktycznych) przy równorzędnych wynikach świadectw promowani będą mężczyźni, tegoroczni absolwenci Liceów Ogólnokształcących (bez zawodu).

Informacje telefoniczne, bezpośrednio:
Kielce, tel 113-141
Oczekujemy najlepszych kandydatów do bardzo ciekawego zawodu współczesnej cywilizacji. Dysponujemy miejscami w internacie. Na najlepszych absolwentów czeka praca w Lasach Państwowych, prywatnych, Parkach Narodowych, Straży Leśnej, Straży Łowieckej itp. w całej Polsce.

Zagnansk 2000 Healthy Cities

"ZIELONE BRYGADY" 4(70), KWIECIEŃ'95 S.46

Do spisu