Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 72 PREZENTACJE

PREZENTACJE

STARGARDZKA PRACOWNIA EKOLOGICZNA

Po długim okresie pustki ekologicznej w Stargardzie Szczeciński powstał nareszcie porządny ruch ekologiczny z porządną siedzibą - Stargardzka Pracownia Ekologiczna.

Jesteśmy na etapie realizacji edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych. Zajęcia prowadzimy w terenie na podstawie własnego programu (program ten spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony dyrektorów i nauczycieli). Obecnie zajęcia prowadzone są regularnie w trzech szkołach. Utrzymujemy stały kontakt ze szkołami gminnymi. Nasze działania obejmują:

F organizację i integrację imprez okolicznościowych na terenie gminy: DNI ZIEMI, SPRZĄTANIE ŚWIATA, DNI OCHRONY ŚRODOWISKA itp. Prowadzimy także akcje bezpośrednie: prawa zwierząt, wypalanie traw, hałas, recykling;

F dalsze prowadzenie biblioteki ekologicznej przekazanej nam już przez Federację Zielonych-Stargard. Chcemy jak najszybciej utworzyć także videotekę i taśmotekę;

F organizujemy imprezy dla młodzieży (tj. koncerty). W czerwcu przyjeżdża do nas ATMAN;

F jesteśmy w trakcie przygotowywania objazdowej wystawy o prawach zwierząt

W perspektywie czasu wraz ze wzrostem naszych doświadczeń, kontaktów i materiałów dydaktycznych stawiamy sobie za cel organizację cyklicznych warsztatów dla nauczycieli, młodzieży, dzieci. Obecnie spotykamy się z nauczycielami z całej gminy dwa razy w roku w celu ustalenia programu działań na następne półrocze. Prosimy o kontakt wszystkie organizacje i ruchy ekologiczne mające działania programowe podobne do naszych i nie tylko. Nasz adres:

STARGARDZKA PRACOWNIA EKOLOGICZNA,
* Portowa 3,
73-110 Stargard Szczeciński,

( 0-92/77-53-40

PS.: Ogłaszamy, że FEDERACJA ZIELONYCH - STARGARD przekazuje swoją bibliotekę ekologiczną STARGARDZKIEJ PRACOWNI EKOLOGICZNEJ. Prosimy o dalsze przesyłanie książek o tematyce eko. Możemy opłacić koszt przesyłki. Książki prosimy przesyłać na adres j.w.

PS.2. STARGARDZKA PRACOWNIA EKOLOGICZNA poszukuje następujących materiałów: zdjęcia lub reprodukcje oraz treści o wiwisekcji, testach kosmetyków, futrach oraz rzeźni. Materiały te są nam potrzebne do objazdowej wystawy na temat praw zwierząt. Możemy pokryć koszty przesyłki. Wielkie dzięki. Materiały prosimy przesyłać na adres j.w.

Z przykrością zawiadamiam, że od końca kwietnia Federacja Zielonych Stargard Szczec. zostaje rozwiązana.

Jednocześnie informuję, że prowadzona przez nas biblioteka ekologiczna zostaje przekazana Stargardzkiej Pracowni Ekologicznej.

Łukasz Gil

"ZIELONE BRYGADY" 6(72), CZERWIEC'95 S.95

Previous PageTop Of PageNext Page