Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 72 RAPORT ZE SZCZECINA

RAPORT ZE SZCZECINA

ZBIERAMY MAKULATURĘ

W Szkole Podstawowej nr 51 od stycznia'95 prowadzimy intensywną zbiórkę makulatury. Do długotrwałego programu na rzecz ochrony środowiska włączyli się prawie wszyscy uczniowie. A jest nas ok.1500. Co tydzień na gazetce Ekochemii wywieszamy wyniki zbiórki makulatury. Klasyfikację prowadzimy w dwóch kategoriach. Szukamy uczniów, którzy najwięcej i najczęściej przynoszą makulaturę.

Z satysfakcją przyznajemy, iż w marcu'95 do papierni "Skolwin" dostarczyliśmy już 3 transporty makulatury o łącznej masie ok.3500 kg.

Dziękujemy naszym kolegom i koleżankom za pomoc w ratowaniu naszej Ziemi.

Gośka Gawrońska, kl. VIIf,
SP 51 w Szczecinie

W KÓŁKO MAKULATURA

Chlor, chloroform, amoniak, kwas siarkowy, etanol i aceton używane przy wytwarzaniu masy papierniczej i wybielaniu jej, są również produktami ubocznymi w przemyśle papierniczym. Niektóre z nich drażnią skórę, inne są kancerogenne.

Z amerykańskich badań wynikło, że produkcja papieru z makulatury nie tylko chroni lasy, ale jest również mniej szkodliwa dla środowiska. Przy produkcji 1 tony papieru z makulatury wydziela się tylko 50 g chloru. Przy takiej samej ilości papieru z drewna - 1,9 kg. Tak więc tradycyjne fabryki korzystające z lasów, trują nasze środowisko. Fabryki korzystające z makulatury nie są najlepsze, bo kilka razy przetwarzane surowce tracą spójność. Co teraz? Może przestańmy korzystać z papieru i wróćmy do kamiennych tabliczek?

Paula Maciejewska, kl. VIIf,
SP 51 w Szczecinie

22.3.95 -
PRZYSTĘPUJEMY DO KAMPANII
OZONOWEJ

W środę, drugiego dnia wiosny, na zajęciach Koła Ekochemii wysialiśmy nasiona tytoniu. Materiały pomocnicze i nasiona otrzymaliśmy z Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Mamy nadzieję, że wspólna praca młodzieży na terenie całej Polski przyczyni się do oceny zawartości ozonu w biosferze.

Życzymy powodzenia w Kampanii Ozonowej naszym rówieśnikom.

Dagmara Uczciwek,
* Santocka 33/41,
71-083 Szczecin

Ě

Koło Ekochemii, Szkoła Podstawowa nr 51, * Jodłowa 21, 71-114 Szczecin

"ZIELONE BRYGADY" 6(72), CZERWIEC'95 S.56

Previous PageTop Of PageNext Page