Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 72 SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIA

!Z życia Polskiego Towarzystwa Przeciwtytoniowego," Oddział Koszalin

Na progu Nowego Roku, 10.1.br. odbyło się w Woj. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie posiedzenie Woj.Zarządu ptp poświęcone ocenie realizacji zadań w minionym roku i ustaleniu planu działania na rok bieżący. Zgodnie z tradycją, uczestnicy posiedzenia podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne.

Warto nadmienić, że głównym zadaniem ptp, działającego w Koszalinie już od przeszło 20 lat, jest uświadomienie społeczeństwu zgubnych skutków palenia tytoniu i czynny udział w zadaniach zmierzających do ograniczenia tego nałogu.

O randze problemu niech świadczy fakt, że według autorytetów naukowych - w Polsce codziennie pali 10-13 mln osób. Rocznie z dymem idzie 100 mld szt. papierosów. Ponad połowa przedwczesnej umieralności spowodowana jest nałogiem palenia; tytoń stanowi bezpośrednią przyczynę śmierci ok.130 tys.osób rocznie. Krótko mówiąc, nałogowy palacz sam sobie świadomie skraca życie, a do tego szkodzi pod względem materialnym i zdrowotnym swym najbliższym i otoczeniu.

Ze sprawozdania przytoczonego przez prezesa ow ptp, Romana Szafarza wynika, iż Towarzystwo w minionym roku współdziałało z Kuratorium Oświaty, wsse i środowiskiem lekarzy - współorganizowało różnorodne konkursy wśród młodzieży szkolnej, odczyty i pogadanki w ramach "Dni bez tytoniu". Nawiązało również kontakty z duchowieństwem. Z ambon kościelnych płynęły wezwania do zaniechania nałogu palenia. Kościół Adwentystów organizował dla chętnych terapię antynikotynową. Również miejscowa prasa, radio, telewizja

włączały się do omawianych akcji. Przedstawiciele Zarządu dotarli też do naszych parlamentarzystów i przekazali im wnioski i uwagi do projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Zainteresowano naszą problematyką wojewodę koszalińskiego.

Do oryginalnych działań Zarządu należało wysyłanie krytycznych listów do niektórych osobistości z warszawskiej sceny politycznej, wytykając im afiszowanie się z papierosem w czasie publicznych wystąpień. Większość z nich z pokorą przyznało rację argumentom Towarzystwa.

Na rok bieżący przewidziano kontynuowanie realizowanych w ub.r. kierunków działania, z tym że będą one w miarę potrzeby poszerzane i wzbogacane w nowe treści.

W czasie dyskusji uczestnicy spotkania zwracali uwagę na liczne bariery w pracy Towarzystwa, np. łatwa dostępność papierosów, w tym także dla młodocianych, szeroka reklama papierosów, różnorodne zachęty dla producentów tytoniu. Tak więc przed Towarzystwem nadal jest rozległe pole działania.

Jak przystało na okres kolędowy - spotkanie zakończyły swojskie melodie kolędowe, wykonane po mistrzowsku przez prezesa Romana Szafarza, na jego ustnej harmonijce.

Henryk Żudro,

* Laskonogiego 3/7, 75-950 Koszalin

"ZIELONE BRYGADY" 6(72), CZERWIEC'95 S.57

Previous PageTop Of PageNext Page