Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 72 2

OŚWIĘCIMSCY ZIELONI DONOSZĄ

1 Od 1. stycznia br. przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę inwestor musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2 Ten argument jest trochę naciągany, zobaczymy, co na to powie NSA.

3 W nowym prawie budowlanym, które obowiązuje od 1. stycznia br. sprawa wygląda trochę inaczej.

4 Od decyzji, która nam się nie podoba (dosłownie - tyle wystarczy), możemy się odwołać do drugiej instancji, a gdy ta wyda kolejną decyzję, która też nam się nie podoba, to przysługuje nam skarga do NSA. Możemy wnioskować, żeby Sąd wstrzymał wykonanie decyzji - bez tego decyzja zatwierdzona przez organ drugiej instancji podlega wykonaniu. Skarga do NSA kosztuje 100 tys. starych zł.

"ZIELONE BRYGADY" 6(72), CZERWIEC'95 S.44

Previous PageTop Of PageNext Page