Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 73 KONKURS

KONKURS

W związku z obchodami Europejskiego Roku Ochrony Przyrody instytucje wspierające działalność organizacji pozarządowych, takie jak:

F Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

F Ekofundusz;

F Program Małych Dotacji GEF;

F Polskie Biuro REC;

F Environmental Partnership for CE;

F Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

OGŁASZAJĄ KONKURS NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE
WSPIERAJĄCE OCHRONĘ PRZYRODY.

Ü konkurs jest otwarty dla wszystkich organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, komitetów społecznych). Zgłaszać można projekty zarówno dotyczące czynnej ochrony przyrody, jak i działań edukacyjno-popularyzatorskich;

Ü najwyżej cenione są projekty, które obejmują swoim działaniem ogół społeczeństwa, wpływając na podwyższenie jego stanu świadomości oraz te, które realizowane są z czynnym udziałem władz lokalnych.

Ü o zakresie ogólnopolskim i regionalnym (obejmujące realizację co najmniej w dwóch województwach);

Ü o zakresie lokalnym (ograniczony najwyżej do obszaru województwa).

Zgłaszane wnioski nie mogą być rozpoczęte wcześniej, niż w 1994 r., a zakończone nie później, niż w 1995 r. W przypadku projektów wieloletnich mogą być brane pod uwagę etapy realizowanego projektu.

Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31 stycznia 1996r. Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie obchodów Dni Ziemi w 1996r.

Samodzielny Zespół ds. Edukacji Ekologicznej,

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

* Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Piotr Tyszko - Environmental Partnership for CE,

Małgorzata Koziarek - REC,

Przemysław Czajkowski - SGP/GEF,

Barbara Kłoszewska - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,

Michał Nużyński - MOŚZNiL.

"ZIELONE BRYGADY" 7(73), LIPIEC'95 S.62

Previous PageTop Of PageNext Page