Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 73 ZBIERAMY PODPISY

ZBIERAMY PODPISY

PETYCJA DO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
W SPRAWIE PROMOWANIA I OCHRONY PRAW KOBIET
JAKO PRAW CZŁOWIEKA

Między Wiedniem a Pekinem: trwa Światowa Kampania na rzecz uznania praw kobiet za prawa człowieka...

Światowa Deklaracja Praw Człowieka chroni każdego bez względu na jakiekolwiek różnice, takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język... lub jakikolwiek inny status (art.2). Ponadto przyznaje każdemu prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego (art.3) oraz stwierdza, że nikt nie będzie poddawany torturom albo okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu (art.5). Poza tym Wiedeńska Deklaracja Światowej Konferencji Praw Człowieka z roku 1993 głosi, iż Prawa człowieka kobiet i dziewczynek są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią praw człowieka oraz stanowi zobowiązanie do likwidacji przemocy wobec kobiet w życiu publicznym i prywatnym. Dlatego my, niżej podpisani/e, wzywamy Narody Zjednoczone do wypełnienia tego zobowiązania i do złożenia raportu ze starań na rzecz promowania i ochrony praw człowieka kobiet na Czwartej Konferencji na rzecz Kobiet (Pekin, wrzesień'95).

Lp.

Nazwisko

Adres

1.

2.

3...

Podpisaną listę należy przesłać do:

Center for Women's Global Leadership,

lub do:

* 27 Clifton Av. Douglass College,

New Brunswick,
NJ 08903, USA,

fax: 1-908/932-1180

International Women's tribune Centre,

* 777 UN Plaza, New York,

NY 10017, USA,

fax: 1-212/661-2704

Termin składania petycji upływa 31 lipca 1995r.

"ZIELONE BRYGADY" 7(73), LIPIEC'95 S.61

Previous PageTop Of PageNext Page