Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 73 PREZENTACJE

PREZENTACJE

MŁODE KOBIETY I DEMOKRACJA
W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
program A SEED finansowany przez PHARE/TACIS

Gdyby poproszono was o wymienienie dziesięciu najbardziej zaangażowanych ludzi z ruchu ekologicznego w Polsce, to kogo byście wymienili? Proszę o zapisanie pierwszych dziesięciu nazwisk, które wam przyjdą do głowy.

Już? To teraz chwila matematyki. Ile na tej liście znalazło się kobiet?

Podejrzewam, że niewiele. Nie zdziwiłabym się specjalnie, gdyby na wielu listach nie pojawiła się ani jedna. W programie Kolumny'95 też ich było niewiele, możecie to sprawdzić/policzyć sami (ZB 4/95).

Dlaczego tak jest? Czy kobiety nie interesują się sprawami ekologicznymi? Czy nie obchodzi ich to co się dzieje na świecie i w Polsce? Czy nie ma ich wcale w ruchu ekologicznym? Czy też może są, ale się nie wyróżniają, są, ale ich nie widać? A jeśli tak, to dlaczego ich nie widać? A jeśli ich nie ma, to czy to ma jakieś znaczenie? A jeśli ich nie widać, to czy to ma jakieś znaczenie?

A SEED Europe zakłada, że sprawa jest istotna. Chcielibyśmy, aby kobiety były aktywne i widoczne, stąd właśnie program Młode Kobiety i Demokracja. Podstawą programu jest sześć międzynarodowych spotkań, dzień akcji lokalnych (10 grudnia), speakers tour i publikacje (4 numery magazynu i książka), a także szkolenia z poczty elektronicznej oraz szkolenie w biurze A SEED. Program koordynowany jest z Amsterdamu, przy czym organizatorami są grupy z różnych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej i w Unii Europejskiej. Pierwszym z serii spotkań jest konferencja "Młode Kobiety i Demokracja", która odbędzie się w Grecji, 16 września '95 - 2 października '95. W programie konferencji zagadnienia takie jak: co to jest demokracja, co ma na nią wpływ i jakie jest jej znaczenie dla nas, młodych kobiet.

Jeżeli chcecie się włączyć do programu lub wiedzieć o nim więcej, lub macie uwagi, komentarze, pytania itp. - proszę o kontakt.

Young Women and Democracy,
A SEED Europe

/ PO Box 92066

1090 AB Amsterdam,
the Netherlands

(31/20/6682236, fax:31/20/6650166

:gender@aseed.antenna.nl

Zuzanna Iskierka

EKO-SOLIDARNOŚĆ

Wielokrotnie w minionych latach podejmowane były wysiłki, mające na celu zapoczątkowanie ruchu ekologicznego zorientowanych jednostek i grup, które razem współpracując, pomogłyby w odtworzeniu ekologicznej równowagi i zdrowego życia w Polsce. Tak jak ruch "Solidarność", niezależny ruch Eko-Solidarność mógłby dać wiele Polsce, jak również być pozytywnym i inspirującym przykładem dla świata.

NIKT NIE MOŻE ZATRZYMAĆ IDEI, KTÓREJ CZAS NADSZEDŁ - Być może teraz właśnie jest odpowiedni czas dla stworzenia takiego ruchu.

Eko-Solidarność będzie bazowała na następujących ideach i zasadach:

1. Pragnienie miłości i służenia wszelkiemu stworzeniu jest najmocniejszą podstawą naszego ekologicznego ruchu.

2. Wszelkie żywe istoty są członkami jednej kosmicznej rodziny, posiadającymi jednego ojca - Najwyższą Świadomość i jedną matkę - Najwyższą Twórczą Siłę. Wszelkie żywe istoty pochodzą z tego samego źródła i wrócą razem do tego samego źródła.

3. Ochrona i wszechstronny rozwój ludzkości i innych żywych istot jest naszym podstawowym zadaniem na tej planecie. Nadszedł czas na skuteczne działanie ekologiczne.

4. Wartości ekologiczne, w tym ludzkie i duchowe, są ważniejsze niż wartości materialne.

5. Potrzebujemy ekologicznej alternatywy dla kapitalizmu i komunizmu. Powinna ona bazować na decentralizacji systemu podejmowania ekonomicznych decyzji, większej samodzielności regionów i lokalnych społeczności oraz obronie przed dominacją ponadnarodowych koncernów, eksploatujących nasze bogactwa.

6. Lokalne i regionalne społeczności powinny dążyć do samowystarczalnej produkcji podstawowych produktów niezbędnych do życia, aby obronić się przed przewidywanym kryzysem ekologicznym, ekonomicznym i socjalnym.

7. Wszyscy ludzie muszą mieć zapewnione podstawowe środki do życia: jedzenie, ubranie, schronienie, opiekę medyczną, wykształcenie.

8. Prawa roślin i zwierząt muszą być zagwarantowane.

9. Lokalna kultura, język i tradycyjne pozytywne wartości życiowe mają priorytet nad materialistyczną pseudokulturą kapitalizmu. Dla ułatwienia międzynarodowej komunikacji język angielski powinien być zaakceptowany jako międzynarodowy.

10. Dogmaty w każdej dziedzinie życia, które zaprzeczają uniwersalnym ekologicznym wartościom, powinny być odrzucone.

11. Każde pożywienie powinno być zdrowe dla ciała i umysłu. Pamiętając o naszej miłości do wszystkich żywych istot i ich umiłowania życia, ludzie powinni być zachęcani do stosowania diety wegetariańskiej i ograniczenia szkodliwych nałogów.

12. Ekologiczne gospodarstwa dostarczają nam zdrowego pożywienia, koniecznego do życia i rozwoju. Powinny one być odpowiednio oceniane, doceniane i wspierane. Wszyscy rolnicy powinni być zachęcani do produkcji żywności w sposób ekologiczny, bez używania nawozów, które zatruwają żywność, ziemię, wodę i powietrze.

13. Należy docenić i wspierać ważną rolę nauczycieli, którzy pomagają tworzeniu ekologicznie zrównoważonych społeczności ludzi wolnych i miłujących.

14. Wszyscy pracujący powinni widzieć korzyści swej pracy lub przynajmniej wiedzieć, że nie szkodzi ona środowisku i społeczeństwu. Praca ma ogromne znaczenie w życiu i może być źródłem szczęścia, dlatego powinna wspierać życie i być wykonywana z miłością.

15. Niezrównoważona wewnętrzna ekologia umysłu prowadzi do braku równowagi świata zewnętrznego. Ludzie powinni być zachęcani do rozwoju swojej wewnętrznej ekologii poprzez medytację lub inne intuicyjne praktyki.

Członkostwo w Eko-Solidarności jest otwarte dla wszystkich roślin, zwierząt, ludzi i innych członków stworzenia. Rośliny, zwierzęta i świat fizyczny są automatycznie członkami. Ludzie mogą być naszymi członkami, jeżeli popierają nasze cele.

Wkład członkowski w Eko-Solidarności zależy od indywidualnych możliwości. Słońce, księżyc i gwiazdy zapewniają światło i ciepło. Ziemia dostarcza gleby, powietrza i wody. Rośliny dostarczają pożywienia i innych rzeczy, koniecznych do życia. Krowy, kozy dostarczają mleko, inne zwierzęta będą dzieliły się swoimi talentami i możliwościami. Ludzie mogą zapewnić swoją energię, kreatywność i miłość do wszystkich istot.

Pierwsze spotkanie Eko-Solidarności będzie miało miejsce 25.7, podczas V Festiwalu Ekologii Neohumanistycznej (20-24.7) w naszym 46-hektarowym gospodarstwie i Master Unit Ananda Putta Bhumi w Głębocku k.Jeleniej Góry (więcej informacji o festiwalu pod adresem poniżej). Zapraszamy wszystkich. Przyprowadźcie swoich przyjaciół. Eko-Solidarność jest inicjatywą Anandy Margi, światowego socjalno-duchowego ruchu, którego celem jest samorealizacja i służba światu.

Eko-Solidarność podkreśla działalność na dwóch, powiązanych ze sobą płaszczyznach:

F praca nad własną wewnętrzną ekologią poprzez medytacje i inne praktyki duchowe;

F praca nad ekologią świata nas otaczającego poprzez praktyczne stosowanie w codziennym życiu ekologicznych idei oraz inicjowanie, rozwijanie i rozpowszechnianie tych idei i programów z nimi związanych w Polsce.

Jeżeli to połączenie wewnętrznej i zewnętrznej ekologicznej pracy zainteresuje Cię, napisz do nas, opowiedz o sobie, czego chciałbyś się nauczyć i co robić w Eko-Solidarności (przyślij zaadresowaną kopertę ze znaczkiem) na adres:

Eko-Solidarność,

* Głębock 37,

58-535 Miłków

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "EKO-UNIA"

Staraniem członków Forum Ekologicznego Unii Wolności Regionu Katowickiego powstało Stowarzyszenie Ekologiczne "eko-unia", w celu wspierania inicjatyw obywatelskich, zmierzających do poprawy środowiska naturalnego i antropogenicznego.

Stowarzyszenie to (zarejestrowane dopiero w tym roku) organizuje - wspólnie z Forum Ekologicznym UW i Polskim Klubem Ekologicznym - Koło w Gliwicach

Szkołę Młodych Ekologów, Lato'95.

Szkoła planowana jest na okres 2 tygodni (od 1 do 15 sierpnia) w Gliwicach (4 dni) i Bindudze Łysej na Mazurach (10 dni). Składać się będzie z dwóch części, zatytułowanych:

1. Zanieczyszczenie środowiska i jego skutki;

2. Drogi wyjścia.

Uczestnicy zapoznawani będą ze skutkami zanieczyszczeń na przykładzie Śląska (planowane wizyty i wykłady w placówkach naukowych i służby zdrowia, m.in. w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i w Instytucie Onkologii). Druga część obejmować będzie spotkania z parlamentarzystami - ekologami, z działaczami szczebla regionalnego i gminnego (m.in. z twórcami międzygminnego porozumienia "Zielone Płuca Polski"), szkolenia z zakresu ochrony przyrody, warsztaty ekologiczne. W szkole zapowiedzieli swój udział działacze międzynarodowych ruchów ekologicznych. A oto nasz adres:

Stowarzyszenie Ekologiczne "eko-unia",

* Staromiejska 11,
/ skr. 1034,
40-013 Katowice

"ZIELONE BRYGADY" 7(73), LIPIEC'95 S.105

Previous PageTop Of PageNext Page