Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Dolina Rospudy potrzebuje Waszej pomocy!

W związku z informacją o planach rozpoczęcia przez GDDKiA prac budowlanych na terenach chronionych Doliny Rospudy z początkiem sierpnia tego roku, Maciej Muskat, Dyrektor Greenpeace Polska, powiedział:

"Greenpeace wraz z innymi organizacjami oraz ludźmi z Polski i zagranicy będzie bez użycia przemocy bronić Doliny Rospudy do czasu, aż sprawiedliwości stanie się zadość. Będziemy robić wszystko, by zatrzymać zniszczenie. Nie godzimy się na taką wizję Polski, w której rozwój mierzony jest liczbą TiRów rozjeżdżających najcenniejsze obszary naszego kraju. Rządzący zapomnieli, że w dłuższej perspektywie ludzie zależni są przede wszystkim od przyrody, a nie od TIRów i zamierzamy im o tym przypomnieć. Wizja, w której natura jest całkowicie poddana myśleniu typu „po nas choćby potop”, dominowała w PRL-u i czas z nią definitywnie skończyć".

Ewa Jakubowska
Media Officer Greenpeace Polska
Kom/Mobile: 0 (48) 513 172 538
Biuro/Office: (48) 22-851 26 42
ewa.jakubowska@greenpeace.pl

www.greenpeace.pl
Działamy, ponieważ istnieje tylko jeden świat!

* * *

Nadal trwają działania zmierzające do zniszczenia pięknej doliny rzeki Rospudy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawca obwodnicy zapowiadają rozpoczęcie prac w Dolinie Rospudy 1 sierpnia. Wykonawca prac firma Budimex Dromex wynajęła ochroniarzy, którzy mają powstrzymać każdą osobę, która wejdzie na wyznaczony teren doliny. Ich zadaniem jest powstrzymać działania ekologów. Wszystko po to, aby po ukończeniu się okresu lęgowego ptaków (31 lipca), następnego dnia móc rozpocząć karczowanie prawie 26 tysięcy drzew i wjechać buldożerami na teren doliny.

Nie możemy do tego dopuścić!

Raport w sprawie Via Baltica (rezultat wizyty delegacji Parlamentu Europejskiego w Polsce, w dniach 12-14 czerwca) zaprezentowany w Komisji Petycji jest jednoznaczny - mówi, że zgadzając się na inwestycję w dolinie Rospudy, polskie władze łamią przepisy dyrektywy siedliskowej. Jego treść zaprezentował na posiedzeniu Komisji Petycji PE sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Rospudy, Thijs Berman. W raporcie Berman wskazał, że polskie władze nie przeanalizowały alternatywnego przebiegu spornej obwodnicy Augustowa i nie dokonały wystarczającej oceny wpływu inwestycji na środowisko; tymczasem budowana droga zagraża unikalnemu ekosystemowi doliny Rospudy i dlatego musi być natychmiast wstrzymana. Jego zdaniem, jedynym odpowiednim wariantem tego fragmentu Via Baltica byłaby trasa Łomża-Chodorki-Suwałki.

Nasze stanowisko pozostaje niezmienne - Żądamy przestrzegania prawa oraz poszanowania polskiej przyrody. Dolina Rospudy musi zostać zachowana w niezmienionym stanie. Jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest alternatywny przebieg obwodnicy, który ominie cenny przyrodniczo obszar doliny.

Akcja dla Rospudy trwa nadal.

Agata Zielińska
Greenpeace Central & Eastern Europe in Warsaw
koordynatorka wolontariuszy/network campaigner
agata@greenpeace.pl

* * *

Sondaż: Czy drogowcy powinni rozpocząć budowę obwodnicy w dolinie Rospudy przed ogłoszeniem wyroku w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości?


Czytaj także: