BZB nr 18 - Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy


WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE

Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków,
tel. 48/12/222147, 222264 w. 28, 33, fax: 48/12/222147, 222264 E-mail: zielbryg@gn.apc.org
http://ftp.uci.agh.edu.pl/pub/e-press/zb; http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB/Welcome.html
ftp.sgh.waw.pl pub/doc/ZB; main.tuniv.szczecin.pl pub/amiga/scena/ziny/Ziel_brygady
konto: BOS S.A. O/Kraków nr 15401115-105428-27005-00 FWIE

Ekologia, ochrona środowiska i przyrody, wegetarianizm,
prawa ludzi, prawa zwierząt...

Wydajemy:

Nakład większości w/w wydawnictw jest wyczerpany.

Ponadto wydaliśmy i rozprawadzmy kilka innych periodyków i książek. Aktualną ofertę przesyłąmy po otrzymaniu zaadresowanerj kopert zwrotnej ze znaczkiem.

Prenumeratę "Zielonych Brygad" można rozpocząć w dowolnym momencie (od bieżącego numeru).

1 egz. ZB kosztuje w prenumeracie:

Po uzgodnieniu z redakcją można też opłacić niektóre stare wydania. Jest też możliwość zakupienia starych numerów na dysku oraz obejrzenia nowych na WWW.


BZB nr 18 - Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy | Spis treści