[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

WSPÓLNA DROGA
- WSPÓLNY CEL
DZIAŁANIE
W KONSENSUSIE I BEZ PRZEMOCY

BZB nr 18Grafika z okładki

SPIS TREŚCI:Wydanie I

Kraków 1997

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków
tel. 48/12/222264, 222147 w. 28, 33
fax 48/12/222264, 222147 w. 22, 26
e-mail: zielbryg@gn.apc.org

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 18

Redakcja serii: Andrzej Żwawa

rys. na okładce pochodzi z Podręcznika demokracji bezpośredniej i podejmowania decyzji na zasadzie konsensusu Wspólna droga - wspólny cel który został napisany i wydany przez organizatorów konferencji dot. akcji bezpośrednich Janh'a, Erikk'a, Hester, Ralf'a, Pinda'e, Anissa'e i Paxus'a z Europejskiej Młodzieżowej Akcji Leśnej (EYFA). Grafiki przygotowali: Erikk i Bart ze Studio Bajo Den Bosch, NL 31-73-429404.


[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]