[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]

Wersja offline

Jerzy Oszelda

MODLITWA DO DRZEWA
BZB nr 5SPIS TREŚCI:©opyright by "Zielone Brygady" & Jerzy Oszelda
Kraków 1994

Wydanie I.

Posłowie: Ignacy S. Fiut

Redakcja: Andrzej Żwawa

Projekt okładki, ilustracje: Marta Lelek (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot)

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
ul. Sławkowska 12/24 (IV p.)
PL 31-014 Kraków
tel. 48/12/222147 w.15, fax 48/12/222264

Druk na papierze ekologicznym:
TASSO, Smoleńsk 16/1, Kraków
tel. 118380, 335766

Nakład 150 egz.


[ Biblioteka "Zielonych Brygad" | Wydawnictwo "Zielone Brygady" ]