< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy

O AUTORZE

Autor tej pracy jest absolwentem renomowanego Technikum Leśnego w Tucholi. W latach 1971 - 82 studiował i pracował w Instytucie Biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był członkiem zespołu badawczego kierowanego przez prof. Ryszarda Bohra, jednego z wybitnych twórców toruńskiej szkoły ekologicznej. Wykonywał samodzielne zadania badawcze, których wyniki były publikowane w zbiorczych opracowaniach naukowych. Następnie podjął, pełnione do dziś, obowiązki leśniczego i kierownika Szkółki Zadrzewieniowej w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń. Nie stracił jednakże kontaktu z uczelnią. Jest autorem kilku książek i wielu fachowych i publicystycznych artykułów, drukowanych na łamach czasopism branżowych i ogólnopolskich. Jest laureatem Nagrody "Zielonego Liścia" w 1997 r. za propagowanie idei zadrzewień śródpolnych oraz kreowanie współczesnego krajobrazu woj. toruńskiego. Nagrodę nadaje kapituła w składzie: Stefan Kozłowski, Andrzej Kassenberg, Zdzisław Szkiruć, Krzysztof Wolfram za działalność na rzecz ekorozwoju Zielonych Płuc Polski. Jego doświadczenie w praktycznej działalności ekologizacyjnej oraz w publicystyce gwarantuje, że książka nie jest jedynie górnolotną, lecz ogólnikową refleksją czy krytyką sytuacji, ani też napisaną językiem ścisłych konkretów, lecz nieprzyswajalną dla czytelnika "instrukcją obsługi".Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy
< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >