"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]


Biblioteka "Zielonych Brygad" - opisy

BZB 59 Nr 59 Marek M. Bonenberg, Tęsknota za Olduvai. Artykuły i eseje ekofilozoficzne wyd. I, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2006, ISBN 978-83-87331-79-5, 136 s. A5, kolorowa okładka, Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 59, 0 zł. Autor jest filologiem, filozofem etykiem, pracownikiem naukowym w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego najnowsze książka zawiera Wstęp prof. dr hab. Jana Pawlicy oraz autorskie teksty: O możliwości etyki środowiskowej; Filozoficzne aspekty ruchu "Zielonych"; Ku etyce ekologicznej; Ekologia, ekonomia i etyka; Etyka i środowisko; Kierunki etyki środowiskowej; Etyka środowiskowa i etos społeczny; Ekologia w filozofii i kulturze; Człowiek w biosferze; Będziesz panował; Kilka uwag o filozofii środowiskowej; Ostatnia utopia XX wieku; Komu jest potrzebna etyka środowiskowa?; Czarnoksiężnik z Krainy Oz; Człowiek jako podmiot moralności i jego stosunek do środowiska; Tęsknota za Olduvai; Posłowie.
BZB 58 Nr 58 My future. Your future. We build bridges. Generational justice in Germany and Poland. Anglojęzyczna broszura na temat sprawiedliwości międzypokoleniowej i kongresu polsko-niemieckiego "Moja przyszłość, Twoja przyszłość - sprawiedliwość międzypokoleniowa w Niemczech i w Polsce", który odbył się w dniach 31.3 - 4.4.2006 w Przysieku k. Torunia i w Warszawie (Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo www.lgp.lisewo.com).
BZB 57 Nr 57 Janusz Reichel, Czas Ziemi, wyd. I, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2006, ISBN 83-87331-73-2, 100 s. A5, kolorowa okładka, 144 g, 0 zł. Książka zawiera na ogół krótkie teksty dotyczące myślenia i stylu życia w kontekście współczesnym i polskim. Traktuje m. in. o zaletach ekonomii w małej, bioregionalnej skali, o etyce poszanowania wszelkiego życia, wegetarianizmie, ideach Henryka Skolimowskiego, ekologii głębokiej, Ziemi jako Gai itp. Przenika ją myśl kierunku filozoficznego, któremu od lat siedemdziesiątych XX wieku nadaje się nazwę "ekofilozofii". Teksty mają charakter popularno-naukowych esejów. […] Język książki - i to uważam za jej wyjątkową wartość - jest nie tylko komunikatywny, ale literacko elegancki, znamionujący pod tym względem rzeczywisty talent. […] Książka jest oświecającą i promuje wysokie, a bardzo dziś potrzebne w naszym społeczeństwie, wartości etyczne. […] dr hab. Konrad Waloszczyk
Nakład wyczerpany.
BZB 56 Nr 56 Grażyna Jakieła, Ścieżka ekologiczna w klasach IV - VI szkoły podstawowej. Scenariusze zajęć, wyd. I, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2005, ISBN 83-87331-72-4, 100 s. A5, kolorowa okładka, 144 g, 0 zł. STYL ŻYCIA: Ekologiczny styl życia; Wpływ środków transportu na środowisko przyrodnicze; Zasady zdrowego odżywiania; Sposoby wypoczynku przyjazne dla środowiska; Higiena osobista i higiena pomieszczeń; Źródła energii i jej oszczędzanie. ODPADY: Oznaczenia ekologiczne na opakowaniach; Akcja "Sprzątanie świata - Polska"; Lokalizacja wysypisk w naszej miejscowości i ich wpływ na środowisko; Segregacja i rodzaje odpadów; Wykorzystanie surowców wtórnych - recykling. OCHRONA PRZYRODY: Ochrona przyrody w Polsce i na świecie; Formy ochrony przyrody w Polsce; Gatunki roślin i zwierząt prawnie chronione w Polsce; Wykorzystywanie przyrody przez człowieka; Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę; Nie wypalaj traw! - plakat. WODY: Klasy czystości wód w Polsce; Analiza jakości wód; Źródła zanieczyszczeń wód; Oczyszczanie ścieków i ich wpływ na środowisko; Wpływ zanieczyszczeń na życie biologiczne; Sposoby oszczędzania wody; Jak powstają kwaśne deszcze? GLEBA: Powstawanie gleby i jej zasoby; Badanie gleby - organizmy żyjące w glebie; Ćwiczenia terenowe - obserwacja gleby; Niszczenie i źródła zanieczyszczeń gleb; Wpływ zanieczyszczeń glebowych na zdrowie człowieka. POWIETRZE: Charakterystyka atmosfery i skład powietrza; Źródła zanieczyszczeń i analiza mikroskopowa powietrza; Szacowanie czystości powietrza na podstawie organizmów roślinnych; Hałas ciągle groźny; Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizmy żywe; Współczesne problemy ochrony środowiska. Podsumowanie wiadomości - problemy naszego środowiska. Bibliografia.
Nakład wyczerpany.
BZB 55 Nr 55 Energetyka jądrowa - tędy do wyjścia, tłum. Monika Gillert, konsultacja prof. dr hab. Mirosław Dakowski, wyd. I, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2006, ISBN 83-87331-75-9, 52 s. A5 kolor, Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 55, 0 zł. Jest to tłumaczenie broszury Par ici la sortie… du nucleaire wydanej we Francji przez organizację Reseau Sortir du nucleaire - federację 695 stowarzyszeń (www.sortirdunucleaire.org). Publikacja zbiega się w czasie z agresywną akcją mającą na celu uzyskanie przyzwolenia społecznego dla tej technologii. Broszura ta przedstawia przystępnie sposoby działania reaktorów nuklearnych, omawia koszty energetyki jądrowej, zagrożenia cywilne i militarne związane z elektrowniami atomowymi oraz przedstawia realne alternatywy. Na początku lat 90. XX w. wspólny wysiłek organizacji ekologicznych, grup obywatelskich i środowisk związanych z przemianami postkomunistycznymi doprowadził do zaprzestania budowy kilku elektrowni atomowych w Polsce. Po kilkunastu latach przerwy w debacie nt. energetyki jądrowej znów pojawiają się próby forsowania budowy takich obiektów. Towarzyszy temu mała aktywność społeczna oraz niska świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą ten rodzaj energetyki. Jednocześnie należy odnotować małe wsparcie władz dla energooszczędności oraz odnawialnych źródeł energii. Sytuacja ta wymaga od organizacji ekologicznych wzmożonych działań edukacyjnych w oparciu o najnowszą wiedzę. Publikacja doświadczeń organizacji francuskich, które bez przerwy stykają się z problemem energetyki nuklearnej, jest cennym uzupełnieniem tych braków. Prezentacja alternatyw doskonale uzupełnia argumenty przeciw energetyce nuklearnej.
BZB 54 Nr 54 James Bruges, Mała ksiażeczka o Ziemi
w przygotowaniu
BZB 53 Nr 53 Lokalna żywność, globalna pomyślność. Pakiet kampanijny, wyd. I, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2005, ISBN 83-87331-70-8, 28 kolorowych s. A4 w teczce, 129 g, 0 zł. Jest to praktyczne uzupełnienie powyższej książki, opracowane na podstawie Local food, global prosperity. Action pack, International Society for Ecology and Culture, wzbogacone m.in. o przykłady i adresy z Polski, rozbudowujące wiedzę o ekonomicznych podstawach lokalności i o jej wpływie na środowisko. Recenzje, rekomendacje i fragmenty Pakietu i książki Powrót gospodarki żywnościowej - zob. ZB nr 205 - 206, s. 67 - 71 i ZB nr 195 - 196, s. 58 - 63. Wydaniu obu tych publikacji towarzyszył Festiwal Lokalnej Żywności
Nakład wyczerpany.
BZB 52 Nr 52 Helena Norberg-Hodge, Todd Merrifield, Steven Gorelick, Powrót gospodarki żywnościowej do korzeni. Lokalne alternatywy wobec globalnego przemysłu rolnego, wyd. I, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2005, ISBN 83-87331-69-4, 152 s. A5, ilustracje, kolorowa okładka, 195 g, 0 zł. Znakomita książka krytykująca proces globalizacji na przykładzie przemysłu rolno-spożywczego oraz wskazująca alternatywy wobec patologii związanych z "nowoczesnym rolnictwem". Autorzy wskazują, jak wiele problemów społecznych i ekologicznych wiąże się z globalizacją rolnictwa, przetwórstwa i handlu żywnością. Z książki dowiesz się, ile naprawdę kosztuje "tania żywność", dlaczego "ekologiczna żywność" często jest antyekologiczna, ile nieszczęść niesie ze sobą przemysłowe rolnictwo, jak wiele płacisz za niszczenie własnego zdrowia kupując importowane produkty rolne itp. Poznasz także alternatywy wobec takich problemów. Książka konkretna, dobrze udokumentowana, daleko wykracza poza problem rolnictwa i produkcji żywności. Udowadnia, że alternatywą dla globalizacji nie jest "alterglobalizacja", lecz lokalność produkcji, samowystarczalność, samorządność, kontrola społeczeństwa nad własnymi zasobami i systemem gospodarczym. To książka radykalna, bo dotyka korzeni (radices - korzenie) ekologicznych i ekonomicznych problemów świata. Przedstawia fundamentalne prawdy, zadaje głębokie pytania, nie popada w ekstremizm. Lokalna żywność jest rewolucyjna. Patronat medialny: "Magazyn Obywatel".
Nakład wyczerpany.
BZB 51 Nr 51 Świadomość ekologiczna przedszkolaków, uczniów, nauczycieli oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z czterech regionów Polski. Raport badań
BZB 49 i 50
Nr 49 i 50 Łukasz Konsor, "Antyglobalizm" - charakterystyka idei, ISBN 83-87331-65-1, 29 s. A5 / O globalizmie na spokojnie pod red. Anny Frątczak, ISBN 83-87331-66-X, 43 s. A5 (2 książki w jednej oprawie, razem 72 s., obwoluta), wyd. I, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2005, 118 g, 5 zł. Pierwsza książka to studium nad ruchem antyglobalistycznym, gdzie - poza genezą i kontestacją ruchu - mamy przedstawione również jego propozycje alternatywne. Jest to licencjacka praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Modzelewskiego z Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie (Warszawa 2004). Druga książka to pokłosie konferencji "Globalizacja, globalizm i antyglobalizm" (22.5.2002, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Prezentowane na niej referaty powstały podczas cyklicznego seminarium "Filozofia wobec historii" prowadzonego pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Skoczyńskiego. Treść: Anna Frątczak, Słowo wstępne; Nelu Braden-Ebinger, Zwycięzcy i przegrani; Leszek Pietrzkiewicz, Globalizm - regionalizm, globalizacja - regionalizacja; Anna Frątczak, Globalizacja w aspekcie cywilizacyjnym; Katarzyna Gilarek, Proces, dyskurs czy teoria? Rzecz o naturze globalizacji; Joanna Łenyk, Początki antyglobalizmu; Człowiek bez tożsamości. Rozmowa Józefa Barana z prof. Janem Skoczyńskim.
BZB 48 Nr 48 Plan lekcji "Segregujmy odpady na codzień" nakład wyczerpany
BZB 47 Nr 47 Kalendarz 2006 "Segreguj odpady" nakład wyczerpany
BZB 46 Nr 46 Jacek Warda, Nieodwracalność. Wiersze z lat 1995 - 2004, Kraków 2005, 48 s. A5 + kolorowa okładka, 5 zł
recenzja ]
BZB 45 Nr 45 Marek Chlebuś, rys. Andrzej Mleczko, Wielki słownik nauki i sztuki, Kraków 2005, ISBN 83-87331-57-0, XLIV s. A6 + okładka, XX tomów, LXXIII hasła, XXX rysunków. Cena 7 zł. Przykładowe hasła:
EKONOMIA to religia zobowiązująca wiernych do rozwijania cnoty chciwości.
Ekonomia toleruje - na zasadach wzajemności -
te spośród innych religii, które nie kwestionują jej kultu.

ASTROLOGIA jest nauką o tym, co gwiazdy mówią o człowieku.
ASTRONOMIA jest nauką o tym, co człowiek mówi o gwiazdach.

BZB 44 Nr 44 Ewa Gajuś-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Człowiek a środowisko. Program edukacji ekologicznej w gimnazjum, wyd. I, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2005, ISBN 83-87331-62-7, 32 s. A4, ilustracje, kolorowa okładka, 121 g, 0 zł (bonus przy zakupie publikacji Co każdy uczeń... w proporcji 1 egz. płatny do 1 egz. bezpłatnego). Program opracowany w oparciu o podstawy programowe ścieżki edukacyjnej Edukacja ekologiczna w gimnazjum. Jego myślą przewodnią jest ukazywanie wpływu różnorodnej działalności człowieka na środowisko przyrodnicze (z głównym naciskiem na ścisłe relacje między stanem środowiska a zdrowiem człowieka). Obok założeń merytorycznych i organizacyjnych, celów edukacyjnych i struktury treści zamieszczono dokładny opis każdego z ośmiu bloków tematycznych. Publikacja wzbogacona charakterystyką wybranych procedur osiągania celów i propozycjami ewaluacji programu. Książka adresowana jest do nauczycieli gimnazjalnych. Autorki powyższych książek pracują w Zespole Edukacji Ekologicznej Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.
Nakład wyczerpany.
BZB 43 Nr 43 Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak, Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien? Zestaw ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 84 s. A5, ilustracje, kolorowa okładka, 127 g, 10 zł. Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych pogrupowanych tematycznie w trzech rozdziałach obejmujących problematykę ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych, metod ich unieszkodliwiania, gospodarowania odpadami w miastach i gminach oraz wpływu mieszkańców na nią. Obok celu zajęć i ćwiczeń do uzupełnienia, w opisie każdego z nich zamieszczone są również aktualne dane dotyczące odpadów wraz z adresami stron internetowych instytucji zajmujących się tematyką odpadów. Książka adresowana do uczniów klas V i VI klas szkół podstawowych oraz I i II gimnazjów. Proponujemy zakup po 1 egz. dla każdego ucznia i nauczyciela. Autorki powyższych książek pracują w Zespole Edukacji Ekologicznej Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.
BZB 42 Nr 42 Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak, Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien? Zestaw scenariuszy zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, 84 s. A5, ilustracje, kolorowa okładka, 127 g, 10 zł. Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych pogrupowanych tematycznie w trzech rozdziałach obejmujących problematykę ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych, metod ich unieszkodliwiania, gospodarowania odpadami w miastach i gminach oraz wpływu mieszkańców na nią. Obok celu, wykazu potrzebnych pomocy, metod realizacji zajęć oraz ich proponowanego przebiegu, w opisie każdego ćwiczenia zamieszczone są również aktualne dane dotyczące odpadów, wraz z adresami stron internetowych instytucji zajmujących się tematyką odpadów. Ćwiczenia mogą być wykorzystywane w zajęciach z uczniami V i VI klas szkół podstawowych oraz I i II gimnazjów. Autorki powyższych książek pracują w Zespole Edukacji Ekologicznej Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Proponujemy zakup po 1 egz. dla każdego nauczyciela.
Obie powyższe książki są kontynuacją popularnej serii Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien?
BZB 41 Nr 41 Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Katarzyna Nieszporek, Marta Tarabuła-Fiertak, Co warto przedszkolakom o środowisku naturalnym opowiedzieć? Scenariusze zajęć dla sześciolatków, wyd. I, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2005, ISBN 83-87331-63-5, 48 s. A4, ilustracje, wkładka 24 s. kolorowe, dwie kolorowe plansze A3, kolorowa okładka, 432 g, 0 zł (bonus przy zakupie publikacji Co każdy przedszkolak...w proporcji 1 egz. płatny do 1 egz. bezpłatnego). Zestaw scenariuszy dotyczących zagadnień środowiskowych obejmujących m.in. zagadnienia ochrony gatunkowej zwierząt i roślin, dokarmiania zwierząt w zimie, gospodarki wodno-ściekowej oraz rolnictwa ekologicznego. Obok celu zajęć, celów operacyjnych, pomocy dydaktycznych, dokładnego opisu przebiegu zajęć, każdy ze scenariuszy wzbogacony jest informacjami odnośnie omawianej w nim tematyki. Publikacja zawiera także spis instytucji działających na polu edukacji ekologicznej w Polsce oraz strony internetowe serwisów ekologicznych. Wielką atrakcją książki jest wkładka z 48 kolorowymi zdjęciami roślin i zwierząt oraz plansza ze schematem oczyszczalni ścieków. Książka adresowana jest do nauczycieli oddziałów zerowych w przedszkolach lub szkołach. Autorki powyższych książek pracują w Zespole Edukacji Ekologicznej Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nakład wyczerpany.
BZB 40 Nr 40 Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak, Co przedszkolak ze śmieciami robić powinien?, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2006, ISBN 83-87331-78-3, 28 kolorowych s. A4 + wkładka z grami, kolorowa, foliowana okładka (teczka). Jest to zestaw oryginalnych, bardzo bogato ilustrowanych ćwiczeń opisujący zagadnienia odpadów komunalnych, od wytworzenia śmieci w domu przez ich segregację, recykling, kompostowanie aż po inne metody utylizacji. Adresowany jest do zerówkowiczów. Oprócz prześledzenia informacji o odpadach przedstawianych przez przyjazną postać "śmiecioludka", każde z ćwiczeń wymaga samodzielnej pracy przedszkolaka (kolorowanie koszy do segregacji, wycinanie przykładowych śmieci i umieszczanie ich w odpowiednim koszu, przechodzenie labiryntu itp.). Dodatkową atrakcją jest gra planszowa przypominające o praktycznych, a zarazem proekologicznych metodach zagospodarowywania odpadów w domu i przedszkolu. Kontynuacja popularnej książki Co każdy przedszkolak o śmieciach wiedzieć powinien?
BZB 39 Nr 39 Margrit Kennedy, rys. Helmut Creutz, Pieniądz wolny od inflacji i odsetek. Jak stworzyć środek wymiany służący nam wszystkim i chroniący Ziemię?, tłumaczenie Anna Stasiak, Michał Sobczyk, Agnieszka Gaweł, Marcin Harembski, Witold Falkowski, Krzysztof Kaczyński, Jędrzej Sulmowski, Piotr Jurczak, wyd. I, Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2004, ISBN 83-87331-48-1, 148 s. A5, kolorowa okładka, 202 g, 10 zł. Margrit Kennedy sięga głęboko do źródeł naszych obecnych problemów ekologicznych: nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, zagrożenia dla bioróżnorodności, postępujących zmian klimatycznych. Te niezmiernie ważne dla przetrwania gatunku ludzkiego na Ziemi problemy, chociaż przyciągnęły do siebie wiele uwagi, traktowane są najczęściej powierzchownie, objawowo: próbuje się neutralizować skutki, nie sięgając do przyczyn. Autorka dokonuje wnikliwej analizy, w jaki sposób czynniki ekonomiczne, a w szczególności system finansowy, wpływają na powiększające się zagrożenia ekologiczne. Zob. ZB nr 195 - 196 s. 57).


opisy wcześniejszych publikacji"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Eldonejo "Verdaj Brigadoj" - Publishing House "Green Brigades"