Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

„Czarna” lista – cd.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią*) na stronie: odpady.eco.pl/monitoring/czarne_listy.html umieściliśmy listę gmin, które pomimo upływu 1,5 roku od daty ustawowego terminu, nadal nie posiadają regulaminów utrzymania czystości i porządku dostosowanych do bieżących przepisów.

Ustawa z 29.7.2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 12.9.2005) zobowiązała rady gmin do uchwalenia regulaminów czystości i porządku na terenie gminy, w terminie 3 miesięcy od jej wejścia w życie.

Na liście zostały umieszczone gminy, które posiadały regulaminy uchwalone przed datą wejścia w życie ww. ustawy, gdyż w związku z ustawową regulacja utraciły one moc z dniem 13 stycznia 2006 r.

Gminy, które nie mają uchwalonych regulaminów, zachęcamy do korzystania z wzorcowego tekstu, który znajduje się na stronie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami pod adresem: www.kigo.pl/pliki/wzorcowy_projekt_regulaminu.pdf

Anna Świątek, koordynatorka projektu
Piotr Rymarowicz, dyrektor FWIE

*)Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ujawnia „czarną” listę gmin, wkrótce >>czarna<< lista sklepów, ZB nr 6 (227)/2007, s. 10, zb.eco.pl/publication/fundacja-wspierania-inicjatyw-ekologicznych-ujawnia-czarna-liste-gmin-wkrotce-czarna-lista-sklepow-p927l1

Powyższy artykuł w pliku PDF:
FWIE