From ZieloneBrygady

Agroekologia - dział ekologii badający wzajemne zależności pomiędzy żywymi organizmami pól uprawnych, oraz wpływ czynników zewnętrznych na kształtowanie się tych zależności.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994