From ZieloneBrygady

Gleba - powierzchniowa warstwa gruntu, składająca się z próchnicy, substancji odżywczych, części mineralnych, bakterii glebowych i innych drobnych organizmów. Tkwią w niej korzenie roślin, zaś rośliny obumarłe zasilają glebę.


źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994