From ZieloneBrygady

Próchnica – współtworzą ją liczne związki zarówno organiczne jak i nieorganiczne występujące w glebie oraz na jej powierzchni. Do powstania próchnicy glebowej przyczyniają się takie organizmy jak grzyby, roztocza, bakterie, a także dżdżownice. Rozkładają one resztki obumarłych roślin na jeszcze mniejsze elementy. W próchnicy znajduje się duży procent związków odżywczych, które następnie mogą być wykorzystywane przez rosnące na takiej próchnicy rośliny – pobór odbywa się poprzez układ korzeniowy w fazie rozpuszczonej.

źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994