Wydawnictwo "ZB" | Okladka | Spis tresci ]

UKRAINA - ZB nr 3(161)/2001, maj 2001

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПРЕСИ

8 вересня 2000 р. в м. Івано-Франківську відбулась регіональна конференція "Великі ссавці Карпат". Організатором виступила обласна екологічна організація Асоціація "Наш Дім". Співпраця: обласне Держуправління Екобезпеки, обласне Управління лісгоспу, УкрНДІ "Гірліс", обласна організація УТМР, фонд "Партнерство для середовища", польська громадська організація Товариство для Натури "Вовк". Прибули понад 60 осіб серед них учасники з державних і неурядових організацій Прикарпаття, зі Львова, Тернополя, Словаччини, Польщі. Стендові доповіді надіслали науковці і практики карпатських областей а також з Запоріжжя, Мелітополя, Житомира, Цюрюпінська.

Учасники конференції виразили занепокоєння кризовим зниженням чисельності тварин в Карпатах. відмітили розузгодженість в екологічному законодавстві України, значне скорочення наукових досліджень, занепад організацій УТМР і зростання значення комерційних лісомисливських господарств. Однією з головних причин редукції мисливського фонду названо браконьєрство і руйнування природного навколишнього середовища Карпат.

Учасники в робочих групах сформулювали конкретні рекомендації. Так ухвалено необхідність занесення до Червоної книги України бурого ведмедя, розробки обласного плану збереження і відтворення великих ссавців, розширення мережі загальнозоологічних заказників. Резолюція конференції додається.

9 і 10 вересня в Косові для діячів екологічного руху і для вчителів біології сільських шкіл відбувся семінар "Роль неурядових організацій у реалізації програм охорони середовища в Українських Карпатах" . На семінарі і супутніх робочих зустрічах виникли корисні домовленності українських, польських і словацьких екологів. 11 вересня для студентів біологів Прикарпатського університету Сабіна Новак з польського товариства "Вільк" прочитала лекцію про екологічне значення вовка. Асоціація "Наш Дім" працює над втіленням ідей і рішень, що повстали під час цього екологічного марафону.

Запрошуємо до співпраці. Просимо також звертатись заінтересованих у отриманні матеріалів конференції.

Контакт. 76022 Івано-Франківськ, вул. Хоткевича 50/2 кв28, тел0342/551019 елпочта <ourhome@il.if.ua>

МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"ВЕЛИКІ ССАВЦІ КАРПАТ"
ЩО ВІДБУЛАСЯ 8 ВЕРЕСНЯ 2000 РОКУ
В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

Заслухавши оголошені доповіді професора Львівського Лісотехнічного Університету Бондаренка В. Д. і провідного наукового співробітника УкрНДІ "Гірліс" Гунчака М. С., оголошені повідомлення учасників, ознайомившись із змістом стендовиих доповідей, по дискусії у робочих групах учасники згідно виражають занепокоєння станом дикої фауни в Українських Карпатах і констатують наступне:

Чисельність всіх видів копитних диких звірів (Bison bonasus Linnaeus, Alces alces Linnaeus, Sus scrofa Linnaeus, Cervus elaphus Linnaeus, Capreolus capreolus Linnaeus, ведмедя Ursus arctos Linnaeus) і рисі (Felis lynx Linnaeus) в Українських Карпатах згідно офіційних даних критично низька і продовжує знижуватись. Популяція лося Alces alces практично зникла. Дані про збільшення чисельності вовків (Canis lupus Linnaeus) суперечливі.

Причинами зменшення кількості звірини називають браконьєрство, антропогенну зміну рослинної структури лісу, природні фактори.

Цим негативним процесам сприяє відсутність необхідних системних і довготривалих наукових досліджень великих ссавців Української частини Карпатського регіону. Жодною науковою установою не здійснюється координація наукових досліджень міжрегіональний та міждержавний обмін науковою інформацією. та обмін інформації між регіонами і державами. Правове регулювання в частині, що стосується тваринного світу, залишається недосконалим. Господарське законодавство ставить УТМР в умови необхідності докорінно перебудувати свою діяльність.

Позитивним відмічено зростання в Карпатському регіоні ролі громадських природоохоронних ініціатив, виникнення нових неурядових організацій, розширення неурядової інформаційної мережі, налагодження транскарпатських обмінів і співпраці. Виникають нові організаційні форми користування мисливською фауною - комерційні мисливські господарства, мисливські клуби. Їх роль у збереженні звірини ще мало вивчена.

В оцінці і трактуванні окремих проблем учасники не досягли повної згоди і постановили наступне:

 1. Вважати зниження чисельності великих ссавців у Українських Карпатах явищем катастрофічним.
 2. Вважати зубра (Bison bonasus) бажаним в Карпатах видом, розширювати роботи по його розселенню і надати йому подвійний статус: 1) охоронного виду на території заповідників і їх буферних зон; 2) експлуатованого виду на територіях мисливських угідь в порядку ілюмінації визначених до відбору за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання. (Гунчак М. С.)
 3. Не змінювати природоохоронний статус зубра (Bison bonasus) . (Асоціація "Наш Дім")
 4. Визнати, що ведмідь і рись в Карпатах потребують поглибленої уваги і охорони. Порушити питання про занесення ведмедя бурого (Ursus arctos) до Червоної книги України. В місцях розселення рисі (Felis lynx) обмежити полювання на косуль (Capreolus capreolus). Розширити мережу загальнозоологічних заказників спеціалізованих по охороні великих ссавців.
 5. Популяція карпатського вовка (Canis lupus) потребує введення його в статус небажаного компоненту біоценозів з регулюванням (обмеженням) чисельності в мисливських угіддях всіх користувачів; під охороною залишити тільки невеликі елементарні популяції на абсолютно заповідних територіях з одночасним регулюванням чисельності в буферних зонах заповідників, а також у так званих екологічних коридорах, що забезпечують міграції між елементарними популяціями. (Гунчак М. С.)
 6. Вважати вовка (Canis lupus) бажаним компонентом біоценозу. Припинити винищення вовка. (Асоціація "Наш Дім", С. Новак, Лісозахисне об'єднання «Вовк. Східні Карпати»)
 7. Вважати нелегальне полювання (браконьєрство) одним з головних чинників падіння чисельності великих ссавців в Українських Карпатах, а умови його поширення і шляхи зменшення його пресингу на фауну - предметом окремого розгляду.
 8. Вважати одним з головних чинників падіння чисельності великих ссавців в Українських Карпатах руйнування середовища їх існування. В результаті екстенсивного господарювання, місця можливого існування цих тварин підлягають фрагментації і втрачають кормові і захисні властивості.
 9. Направити у вищі органи державної влади звернення про неузгодженість між собою природоохоронних законів України і підзаконних правових актів і їх невідповідність міжнародним зобов'язанням України.
 10. Сприяти зростанню ролі громадських екологічних організацій. Створити обласну громадську екологічну раду в Івано-Франківську. Рекомендувати Асоціацію "Наш Дім" як можливий координаційний центр роботи громадських екологічних організацій Івано-Франківської області.
 11. Підтвердити, що необхідним елементом роботи ЗМІ, всіх природоохоронних і освітніх організацій повинно бути формування екологічної свідомості, екологічне просвітництво.
 12. Практикувати участь державних і громадських організацій у конкурсах екологічних проектів, що проводять вітчизняні і зарубіжні фонди.
 13. Вважати за доцільне планувати у проектах співпрацю українських державних і неурядових організацій, створення транскарпатських проектів з участю закордонних партнерів, включати до природоохоронних проектів дії, що сприяють вирішенню першочергових соціальних проблем регіону, наприклад створення нових робочих місць.
 14. Розробити регіональну "Програму збереження та відтворення великих ссавців у Карпатах" з залученням органів місцевого самоврядування, органів державної виконавчої влади, наукових установ регіону, громадських організацій.

[ English ]
[ Ruskij ]
[ Slovensky ]
[ Polski ]


UKRAINA - ZB nr 3(161)/2001, maj 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okladka | Spis tresci ]