Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 69 "ZIELONE BRYGADY" 3(69), MARZEC'95S.1

Bank Ochrony Środowiska sa Oddział w Krakowie proponuje:

* kredyty na warunkach preferencyjnych:

* kredyty na warunkach komercyjnych:

Bank Ochrony Środowiska sa Oddział w Krakowie proponuje ponadto:

* bardzo korzystne warunki prowadzenia rachunków bieżących - bez prowizji i opłat - z oprocentowaniem środków na rachunku 8-12%;

* lokowanie środków na rachunkach terminowych;

* zakup bonów depozytowych.

Zapraszamy:

Rynek Główny 28, ( 22-93-25, 22-96-28 w godz. 800 - 1400

al. Kijowska 14, ( 37-70-66, 37-40-55 w godz. 800 - 1830

Filia w Tarnowie * Piłsudskiego 5, ( 21-69-92 w godz. 800 - 1400

"ZIELONE BRYGADY" 3(69), MARZEC'95 S.1

Previous PageTop Of PageNext Page