Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 69 POMNIKI PRZYRODY

POMNIKI PRZYRODY

Dąb "Świętopełk" w Krępkowicach (woj.słupskie)
MA 621 LAT!

W Krępkowicach, gmina Cewice, woj.słupskie rośnie dąb "Świętopełk". Wokół jego wieku wywiązała się gorąca dyskusja. Nadleśniczy z Cewic, mgr inż. Józef Popiel skontaktował się w tej sprawie z drem Cezarym Pacyniakiem z Akademii Rolniczej w Poznaniu, autorem książki Najstarsze drzewa w Polsce.

Poznański naukowiec przeprowadził szczegółowe badanie, pobrał próbki - poprzez nawiercenie dordzeniowe specjalnym świdrem Preslera - oraz wykonał inne potrzebne prace. W rezultacie stwierdził, że wiekowy dąb z Krępkowic lokuje się na 6. miejscu w kraju wśród najstarszych dębów. Ma 621 lat, 770 cm obwodu i 20 m wysokości.

Starsze są:

dąb "Chrobry" rosnący w Szpotawie w woj.ielenogórskim, który ma 729 lat;

dąb w Bąkowie, woj. bydgoskie - 693 lata;

dąb Jana Bożyńskiego w Kadynach, woj.elbląskie - 686 lat;

"Bartek" w woj.kieleckim, w Zagnańsku, który dożywa swych lat - 625 (który jest najbardziej rozsławiony).

Według informacji nadleśniczego Józefa Popiela teren wokół dębu jest utrzymywany w należytym porządku, wiosną zostanie poprawiony płotek, którym jest ogrodzony, oznakowany będzie także dojazd, postawiona zostanie tablica informacyjna. Trwają też starania o wydanie przewodnika o Nadleśnictwie Cewice z odpowiednio wyeksponowanymi wiadomościami o "Świętopełku".

mgr Bernard Konarski,

* Rzemieślnicza 10d/6, 75-243 Koszalin

rys. Waldemar Frąckiewicz

"ZIELONE BRYGADY" 3(69), MARZEC'95 S.12

Previous PageTop Of PageNext Page