Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 69 DONOSY I DONIESIENIA

DONOSY I DONIESIENIA

FOE

Powstało szczecińskie Forum Organizacji Ekologicznych składające się z 8 (a w chwili gdy piszę te słowa już 11) organizacji i jednego obserwatora (w tej roli "Zielona Arka"). Celem Forum jest stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy różnymi grupami działającymi na rzecz środowiska. Forum jest otwarte na dalsze organizacje chcące uczestniczyć w jego pracach. Koordynacją pracy Forum zajmuje się Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. W najbliższych planach - m.in. wydawanie wspólnego biuletynu informacyjnego.

DIOKSYNY W LESIE

W lesie nieopodal niemieckiego Loknitz w czasie wojny funkcjonowała fabryka amunicji. Niedawno okazało się, że znajduje się tu także składowisko chemicznych związków bojowych, tak niebezpiecznych jak dioksyny czy furany. Nie wiadomo, czy jest to spadek po armii niemieckiej czy radzieckiej (która stacjonowała na tych terenach po wojnie), ważniejsze, iż w razie wydostania się jakichś substancji do atmosfery, wiatry z pewnością skierują je w stronę Szczecina.

MOST NA ORESUNDZIE MONTOWANY W POLSCE

Na Zalewie Szczecińskim w pobliżu Trzebieży ma powstać suchy dok, w którym dwa polskie przedsiębiorstwa "Energopol" i "Hydrobudowa 6" wykonają 26 segmentów podmorskiego tunelu łączącego Danię ze Szwecją. Każdy z segmentów ma ważyć ok. 50 tys. ton. Suchy dok przyjmie formę sztucznej wyspy, przeciwko której protestują rybacy z Trzebieży. Uważają oni, że tak potężna hydrotechniczna budowa może mieć fatalny wpływ na stan środowiska Zalewu. Samo połączenie przez Cieśninę Oresund stanowi poważne zagrożenie dla Bałtyku, gdyż może spowodować zmniejszenie wpływu dobrze natlenionych wód z Morza Północnego.*

TERMINA(TOR)L

Spółka Pomorski Terminal Paliwowy uzyskała od Rady Miejskiej Świnoujścia pozytywną opinię w sprawie lokalizacji bazy przeładunkowo-składowej paliw płynnych i skroplonego gazu ponaftowego. Przeciwko decyzji protestują: Stowarzyszenie Ekologiczne "Estuarium", PSL, "Civitas Christiana", OPZZ "Solidarność" i Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80".

Świnoujska baza miałaby obsługiwać Pomorze Zachodnie i wschodnie landy Niemiec. W Berlinie wkrótce mieszkać będzie 5 milionów mieszkańców, co dobrze rokuje dla handlu paliwami. Jednak przeciwnicy terminalu podkreślają, że przeładunek 3 800 000 ton ropy i produktów ropopochodnych rocznie, tj. ponad 10 000 ton dziennie, oznacza 20 pociągów przejeżdżających przez Woliński Park Narodowy dziennie. Wejście dużych tankowców do portu nie będzie wejściem bezpiecznym, tymczasem np. pożar tankowca z 50 000 ton paliwa na pokładzie i olbrzymia chmura dymu może doprowadzić do uduszenia się wielu mieszkańców Świnoujścia, a skutki rozlewu paliwa będą trudne do usunięcia i katastrofalne dla organizmów morskich. Jeżeli nawet jedynie 0,5% z ogólnej masy przeładunku ulotni się do atmosfery, to i tak oznacza to 15 tys ton rozpylonych paliw w powietrzu. Tym bardziej, że aż 85% masy towarowej, a więc paliw i gazu ciekłego ma być wywożone transportem kolejowym, a przy takim rozwiązaniu bardzo trudno będzie zachować szczelność łączy rur, pomp i cystern.

Istotnym problemem są także ograniczone zasoby słodkiej wody na wyspie. Większa ich eksploatacja spowoduje znaczne obniżenie się lustra wody, a wówczas ulegnie zniszczeniu drzewostan, nastąpi szybsze parowanie, co w efekcie przyśpieszy wyczerpywanie się źródeł wody pitnej.

Opisywany terminal, tzw. północny jest największym, ale nie jedynym z planowanych w Świnoujściu. Drugi powstaje w poradzieckiej bazie paliwowej składającej się z 11 podziemnych zbiorników o pojemności 69 000 m3.

KURS ANGIELSKIEGO DLA AKTYWISTÓW!

Pod koniec zeszłego roku Biuro Ekologiczne odwiedził p. Hans Ewermann ze szwedzkiej organizacji Naturskyddsgoreningen (Szwedzkie Towarzystwo Ochrony Przyrody) proponując liczne formy współpracy. Jedną z nich miałyby być kursy języka angielskiego dla członków ruchów ekologicznych prowadzone w Szczecinie przez wykładowców ze szkoły językowej w Brighton w Anglii. Jeden kurs będzie trwał ok. 2 tygodni (ok. 2,5 godziny dziennie - popołudniami). Rozpoczęcie kursu planowane jest na początek maja'95. Po ukończeniu kursu istnieje szansa wyjazdu uczestników na stypendium do Brighton. Poszukujemy chętnych na kursy dla początkujących i zaawansowanych.

Federacja Zielonych GAJA-Szczecin

Biuro Ekologiczne

Kolumba 86-89/105

Szczecin

WSPÓŁPRACY ZE SZWEDAMI CIĄG DALSZY

4-5.3. odbędzie się w Sztokholmie doroczne spotkanie regionalnych grup Naturskyddforeningen (tłumaczenie u góry) - największej szwedzkiej organizacji ekologicznej. Niżej podpisany ma zaprezentować na nim możliwości współpracy grup szwedzkich i polskich. Jeżeli ktoś dysponuje pomysłami na taką współpracę (wspólne obozy letnie, projekty, wyjazdy, badania itd.) proszę o kontakt.

Tomasz Perkowski

Federacja Zielonych GAJA

*) Adres protestujących: Zrzeszenie Rybaków Zalewu Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie, Kopernika 8, 72-020 Trzebież. Kopia ich protestu skierowanego do Przewodniczącego Rady Ekologicznej Przy Prezydencie RP, prof. Stefana Kozłowskiego jest do wglądu w ZB.

"ZIELONE BRYGADY" 3(69), MARZEC'95 S.73

Previous PageTop Of PageNext Page