Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 72 POSZUKUJEMY - OFERUJEMY

POSZUKUJEMY - OFERUJEMY

POSZUKUJEMY...

...wszelkich wiadomości na temat wiwisekcji oraz praw zwierząt:

Z.Stryszyk

* Kornicka 5 D.S.-4,

60-965 Poznań

:STRYSZYK@150.254.6.100,
STRYSZYK@pozn4v.put.poznan.pl

...wszelkich informacji nt. papieru bezchlorowego (m.in. producenci, sprzedawcy, ceny, jakość itp.):

Grzegorz Jankowski

* Dekutowskiego 7/42,

23-210 Kraśnik

... informacji:

Czy ktoś prowadzi spis wychodzących książek, czasopism, biuletynów, poradników (jednym słowem: wszelkich druków) związanych z szeroko pojętą ekologią? Myślę, że warto. Biblioteki oraz wszyscy zainteresowani miałyby ułatwiony dostęp do informacji o wszelkich wydawnictwach związanych z tematem, co na pewno usprawniłoby wymianę informacji merytorycznych, a biblioteki wiedziałyby, w czym naprawdę mogą wybierać. Już wiele razy znałem tytuł książki i wiedziałem, co mogę w niej znaleźć, ale o tym, gdzie ją wydano, kto napisał i gdzie się zwrócić, by ją dostać, dowiadywałem się bardzo późno, gdy już sprawa się zdezaktualizowała. A może ktoś pokusi się o bazę danych o eko-publikacjach? Co na to zainteresowani?

Przy okazji: noszę się z zamiarem uruchomienia eko-biblioteki w naszym mieście. Dlatego prośba do wszystkich, którzy wydają, sprzedają, zajmują się kolportażem wszelkiego typu wydawnictw związanych z tematem: proszę o wszelkie możliwe informacje na temat publikacji i w miarę możliwości o przysłanie egzemplarzy wydawnictw. Z góry za wszystko WIELKIE DZIĘKI!!! Wszystkie wydawnictwa znajdą się w bazie danych, którą planuję sporządzić do wykorzystania przez wszystkich chętnych.

Grzegorz Jankowski

* H. Dekutowskiego 7/42,

23-210 Kraśnik

OFERUJEMY...

...2-3-tygodniowy wypoczynek wakacyjny dzieciom - wegetarianom, w czystej ekologicznie, otoczonej lasami i jeziorami wsi w Koszalińskiem. Kontakt:

Beata i Marek Jurczakowie,
* Buszyno 9,
76-129 Ostrowiec Sławieński

J

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "EKO-OKO",
Grójecka 75, 02-094 Warszawa,(226487, fax: 229317

Warunki prenumeraty: 15 zł za 5 numerów (92 s. + okładka): skr. 67, 81-806 Sopot 6

"ZIELONE BRYGADY" 6(72), CZERWIEC'95 S.102

Previous PageTop Of PageNext Page