Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 72 PREZENTACJE

PREZENTACJE

"tęczowa rodzina"

W grudniu ub.r. została zarejestrowana w Łodzi nowa organizacja ekologiczna pod nazwą "Tęczowa Rodzina" (jako grupa nieformalna działa od maja'94). Osoby stanowiące jej trzon już wcześniej zajmowały się ekologią pod sztandarami Ośrodka Promocji Ekologii "Arkadia", Federacji Zielonych; kilka osób jest jednocześnie członkami mle.

Pierwszą poważną imprezą zorganizowaną przez nasze Stowarzyszenie był letni obóz ekologiczny na farmie "Prezesa" w Bieszczadach - Indiańskie Lato w Bieszczadach, w którym w 5 turnusach wzięło udział 250 osób z całej Polski.

Inspiracją dla nas jest ruch Rainbow Family i nie było przypadkiem, że ta impreza odbyła się kilka km od miejsca, w którym kilka lat temu było Rainbow.

Aktualnie nasze Stowarzyszenie realizuje trzy programy:

ŕ letnie i zimowe obozy ekologiczne;

ŕ edukacyjny program autorski o charakterze ekologicznym Jaskółka, który wchodzi do łódzkich szkół;

ŕ wspólnie z mle prowadzony Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" na Piotrkowskiej 67. Dzieje się tu sporo ciekawych rzeczy, codziennie odbywają się zajęcia i warsztaty (np. joga dla dzieci, masaż shiatsu), działają grupy tematyczne, np. Grupa Przyjaciół Zwierząt "Psubraty". Ośrodek koordynuje w tym roku Łódzkie Obchody Dni Ziemi.

Czytelników ZB zapraszamy na domowe obiady wegetariańskie - we wtorki i czwartki od ˝ 1400. Informacje o planie zajęć w Ośrodku - ( 0-42/32-85-90.

W polu naszych zainteresowań jest edukacja ekologiczna całych rodzin, prezentacja zdrowego stylu życia, w przyszłości społeczne przedszkole i szkoła, praca nad programami edukacyjnymi.

Co cieszy, łódzkie organizacje ekologiczne współpracują ze sobą (jest to widoczne od lipca ub. r.). Nastąpił podział celów i zainteresowań poszczególnych organizacji.

Bartek Szymczyk,
"Tęczowa Rodzina",

* Piotrkowska 77,
90-423 Łódź

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

umbrella project

oferta w zakresie ochrony środowiska

Projekt Umbrella oferuje pomoc doradczą przy opracowywaniu projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Tematyka projektów:

F zmniejszanie zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza;

F oszczędzanie wody i energii;

F rozwój lokalnych inicjatyw w rolnictwie i turystyce.

Pomoc polegać będzie na:

F prowadzeniu przeglądów stanu środowiska;

F formułowaniu projektów inwestycyjnych ze wskazaniem sposobu finansowania;

F szkoleniu w zakresie ekologii.

Zainteresowane instytucje prosimy o zgłaszanie się do nas.

* Krucza 38-42/ 588,
00-926 Warszawa,

( 0-2/628-36-24, fax 0-22/29-95-66,
:
undpumbr@ikp.atm.com.pl

"ZIELONE BRYGADY" 6(72), CZERWIEC'95 S.96

Previous PageTop Of PageNext Page