Previous PageTable Of ContentsNext Page

Zielone Brygady 73 "ZIELONE BRYGADY" 7(73), LIPIEC'95S.39

FRASZKI

Coraz więcej

Stwierdzamy - jeżeli tej sprawie

Zechcemy przyjrzeć się z bliska -

Że jest coraz więcej ochrony

I coraz mniej... środowiska.

Dla ekologów

Dla ekologów trudne dziś czasy:

Trzeba i róże chronić, i lasy.

    Zatruwacze

    Postawię tę sprawę wręcz jasno

    I ujrzeć chcę przy tym twą minę:

    Zły zakład zatruwa miasto,

    Palący zaś - własną rodzinę!

Czystą wodą

Czystą wodą z Wisły - szanowni rajcowie -

Toast kiedyś chciałbym wznieść za Wasze zdrowie!

Andrzej Monastyrski Š

Warszawa

"ZIELONE BRYGADY" 7(73), LIPIEC'95 S.39

Previous PageTop Of PageNext Page