NR 16(142)/99 1-15 listopada 1999 index 344850 ISSN 1231-2126
Zielone Brygady. Pismo ekologów
Grafika z okładki

Wersja offline

W NUMERZE M.IN.:

SPIS TREŚCI

AUTORZY NUMERU

PRENUMERATA ZBPublikacja papierowa ZB kosztuje 2 zł.


 Spis numerów ZB 
 

stopka
ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929
Adres:  Wydawnictwo "Zielone Brygady", ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków
tel. 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 30, 29, 28
fax 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 26, 22
kom. 0-603/363-721 SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
Internet:   zb@zb.most.org.pl   ||   http://www.most.org.pl/zb   ||   ftp://ftp.most.org.pl/zb
Konto:  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00, swift code ebos pl pw
Redakcja:  Katarzyna Kudroń, Kasia Targońska, Viola Olender (korekta), Andrzej Żwawa (red. naczelny)
NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU   14.11.99

Wydano przy pomocy finansowej:
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW Wkładka (s. 10-17 i 39-47) finansowana przez:
Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa