Strona główna   Spis treści 

ZB nr 17(143)/99, 16-30.11.99
OD REDAKCJI

ANKIETA

Redakcja ZIELONYCH BRYGAD zwraca się z prośbą do Czytelników o przedstawienie swych propozycji na temat:

CO ROBIĆ ABY ZINTENSYFIKOWAĆ DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA ZASOBÓW PRZYRODY I ROZBUDOWY ZIELENI.

 1. Jakie konkretne, dodatkowe działania winny być Twoim zdaniem podjęte przez:
  1. władze centralne,
  2. samorządy gminne,
  3. szkoły,
  4. organizacje pozarządowe
  5. każdego z nas, bez względu na wiek, zawód czy status materialny.
 2. Z czym powinniśmy występować, jeśli chodzi o sprawy ekologii w wypadku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 3. Czy i ile razy lektura ZB skłoniła Cię do działania?

Chodzi o konkrety (nie ogólniki), nawet najdrobniejsze działania, opisane szczegółowo, możliwie z przykładami. Także o większe programy, jeśli mamy propozycje lepsze od tych, które obserwujemy obecnie. Wskazane także konkretne korekty w ramach podejmowanych już prac pro - natura.

Wśród uczestników ANKIETY zostaną rozlosowane cenne nagrody książkowe i albumy o tematyce przyrodniczej.

Prosimy o nadsyłanie swych propozycji do dnia 31.12.99.

ZB


początek strony

ERRATA

1.

ZB 11(137)/99 s. 56 dwa osobne cytaty ze specjalnego numeru "Focusa" - wakacje '98, s. 70 zlepiliśmy w jeden. Powinno więc być:

Człowiek zużywa obecnie 50 razy więcej energii niż w paleolicie, przed 12 tys. lat.

* * *

Ludzkość cierpi przygnieciona ciężarem postępu, którego dokonała.

Henri Bergson (1859-1941),
filozof francuski

2.

ZB 13(139)/99 s. 29 ma być: cytat pochodzi z książki Jean M. Auel a nie Jeana (to kobieta!)

3.

Oświadczenie w ZB 15(141)/99, s. 39 podpisał Lesław Kipiński a nie Kupiński.

4.

Motto art. Piotr Beina Bioróżnorodność na pieńku na s. 10 poprzedniego numeru winno brzmieć:

Widziałem drzewo o wysokości ponad 300 stóp [ponad 90 m] i średnicy 10 stóp i 6 cali [3,2 m] i powiedziano mi, że są osobniki jeszcze większe.

Marquis of Lorne, "Canadian Pictures", 1884 r.

W tymże numerze pojawiło się jeszcze kilka błędów gdzie komputer prawidłowe litery i znaczki (telefon, fax, komputer) zastąpił innymi (np. nawias, dwukropek) czego nie zauważyłem przed drukiem. Liczę na wyrozumiałość i ...domyślność.

Andrzej Żwawa
ZB nr 17(143)/99, 16-30.11.99

Początek strony