NR 19(145)/99 16-31 grudnia 1999 index 344850 ISSN 1231-2126
Zielone Brygady. Pismo ekologów

Wersja offline

W NUMERZE M.IN.:

okładka
kliknij, aby dokładnie zobaczyć okładkę

SPIS TREŚCI

AUTORZY NUMERU

PRENUMERATA ZB

Publikacja papierowa ZB kosztuje 2 zł. Spis numerów ZB 

 

stopka
ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929
Adres:  Wydawnictwo "Zielone Brygady", ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków
tel. 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 30, 29, 28
fax 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 26, 22
kom. 0-603/363-721 SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
Internet:   zb@zb.most.org.pl   ||   http://www.most.org.pl/zb   ||   ftp://ftp.most.org.pl/zb
Konto:  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00, swift code ebos pl pw
Redakcja:  Katarzyna Kudroń, Katarzyna Targońska (korekta), Andrzej Żwawa (red. naczelny)
NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU   20.12.99


Wydano przy pomocy finansowej:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW