12(157)/2000 LISTOPAD 2000 index 344850 ISSN 1231-2126
Zielone Brygady. Pismo ekologów

Wersja offline

W NUMERZE M.IN.:

okładka
kliknij, aby dokładnie zobaczyć okładkę
(autorzy: Jackowski Roger, Hnidziejko Jarek)

SPIS TRE¦CI

AUTORZY NUMERU

PRENUMERATA ZB

Publikacja papierowa ZB kosztuje 2 zł.

ukazało się 13 listopada 2000
Nakład 700 egz. + Spis numerów ZB 


 

Zielone Brygady. Pismo ekologów
ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929
Adres:  Wydawnictwo "Zielone Brygady", ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków
tel./fax 48/12/422-21-47  tel. 0/603/363-721  SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
E-mail: zb@eco.pl  WWW: http://zb.eco.pl
Konto:  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony ¦rodowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00, swift code ebos pl pw
Redakcja:  Andrzej Żwawa (red. naczelny) + wolontariusze
NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU   13 listopada 2000

Dofinansowano ze ¶rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie