ZB 4(184), czerwiec 2003
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Spis treści
 


Ekotechnologie

Wytłaczarka olejowa pana Karola


Oferta ZB

Wydawnictwo "Zielone Brygady" oferuje


Recenzje

Świat nie jest towarem czyli jak walczyć o Ziemię / Dominika Chirowska
"Jedno do jednego" zaprasza do współpracy
ABC globalizacji / Rafał Górski


Refleksje

Eko-filozofia w koncepcji prof. Henryka Skolimowskiego / Marek Niechwiej
Podstawy koncepcji filozoficznej prof. Henryka Skolimowskiego - próby określenia osobowości / Marek Niechwiej


UE, Rolnictwo...

Środowisko i poszerzenie UE: fortuna i wyzwanie dla UE
Wsiąść do pociągu...? / Szczęsny Zygmunt Górski
Walka o przetrwanie rolników / Ake Karlsson
"Głosować na jakość? Tak dla polskich rolników" / Sir Julian Rose, Jadwiga Łopata
Europejscy rolnicy popierają rolników z Polski
Stanowisko: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) a Unia Europejska
Trzecie doroczne spotkanie Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
Bez jaskółki dymówki (Hirundo Rustica L.)
do Unii nie wchodzę
 / Janusz Olszewski
Zmienianie Unii Europejskiej od środka - błędne przekonanie czy prawda? / Sir Julian Rose
Rolnictwo ekologiczne - szansa dla wsi w kontekście akcesji do UE / Rafał Chojnowski
Szanse i zagrożenia nie tylko polskiej wsi rozmowa z Lesławem Michnowskim, prezesem Klubu Twórców Ekorozwoju
Jakie zagrożenie dla przyrody niesie powiększanie gospodarstw rolnych i intensyfikacja produkcji roślinnej, czyli przyjmowanie wzorców z UE / Krzysztof Pawłowski
Kto zatrzyma Smithfielda? / Tom Garrett
Smithfield atakuje / Marek Kryda
Urlop u ekorolników
W Londynie mieszkają nie tylko Polacy / Paweł Zawadzki
Refleksje w obliczu kapitaklizmu / Feliks Chodkiewicz


Zapowiedzi

Program letnich warsztatów fundacji "Earth Hands and Houses"
Dom z gliny i kostek słomy!?
Tydzień bębnienia na Dąbrówce
Warsztat o ekowioskach na świecie i w Polsce dla uczniów i studentów
XIII Festiwal Ekologii Neohumanistycznej
Festiwal Wegetariański i zjazd wegetarian
Warsztat przyrodniczo-krajoznawczy
Szkolenie dla strażników miejsc przyrodniczo cennych
"Gaja - nasz dom"
Rejs przeciw biopiractwu
Biketour 2003 - szukamy kontaktów
Ecotopia 2003 Ukraina
  
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]