Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

14. Literatura (cz. 1)

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-696]

 1. A. Sz., 1992, Ochrona Środowiska może przynosić zyski od zaraz, Las polski, 23: 11 (zamiast opakowań ze styropianu - analogiczne z dmuchanych kuleczek kukurydzy (chrupki?); po użyciu - pasza dla zwierząt).
 2. Adamowicz M., 1977, Hodowla zwierząt a potrzeby rynku, Problemy, 7: 10-17 (intensyfikacja chowu fermowego; racjonalizacja, mechanizacja, automatyzacja).
 3. Adamowicz S., 1951, Zagospodarowanie leśne ziem południowo-wschodnich, Sylwan, 1: 83 - 93.
 4. Aktywna ochrona przyrody - konferencja dyrektorów wojewódzkich wydziałów ochrony środowiska i łowczych wojewódzkich, 1993, Łowiec polski, 1: 42 - 43.
 5. Aleksandrowicz B., 1972, Typologiczna analiza lasu, PWN, Warszawa.
 6. Aleksandrowicz J., Duda H., 1988, U progu medycyny jutra, PZWL, Warszawa.
 7. Allee W. C. i inni, 1958, Zasady ekologii zwierząt, t. 1 - 2, PWN, Warszawa.
 8. Ambroży S., Gazda M., 1991, Naturalna przebudowa drzewostanów olszy szarej, Las polski, 17/18: 26.
 9. Andrzejewski R., 1985, Ochraniać różnorodność, Łowiec polski, 4: 3-4.
 10. Andrzejewski R., Falińska K., 1986, Populacje roślin i zwierząt, PWN, Warszawa.
 11. Antoniewicz W. (red.), 1959 - 1970, Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, t. 1 - 8, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 12. Arbatowski S., 1991, Plantacje drzew leśnych - efekty ekonomiczne, Las polski, 15/16: 6 - 8.
 13. Arbatowski S., Kwiecień R., Produkcja biomasy drzewnej w krótkim cyklu, Las polski, 17/18: 10 - 12.
 14. Arbatowski S., Załęski A., 1991, Plantacje drzew szybko rosnących, Las polski, 13/14: 8 - 10.
 15. Assmann E., 1968, Nauka o produkcyjności lasu, PWRiL, Warszawa.
 16. Bac S., Ostrowski S., 1969, Podstawy leśnych melioracji wodnych, PWRiL, Warszawa.
 17. Bajor B., 1975, Jeszcze w sprawie wiązów, Las polski, 20: 13 (czynniki zwiększające odporność na chorobę naczyniową).
 18. Bakiera J., 1992, Hodowla drzew odpornych na żerowanie ssaków roślinożernych, Sylwan, 12: 35 - 40.
 19. Baranowski B., 1954, Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w województwie łęczyckim i wschodniej części województwa sieradzkiego do połowy XVII w., Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego, ser. 1, zesz. 1.
 20. Baranowski B., 1958, Gospodarstwo chłopskie i folwarczne we wschodniej Wielkopolsce w XVIII w., PWN, Warszawa.
 21. Baranowski B., 1971, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej, Wydawnictwo Łódzkie.
 22. Baule H., Fricker C., 1973, Nawożenie drzew leśnych, PWRiL, Warszawa.
 23. Bergman J. H., 1993, Brzoza jako przedplon, Las polski, 16: 16 (wysiew 20 - 30 kg/ha nasion brzozy na grunty porolne; na przedwiośniu, może być na topniejący śnieg).
 24. Bernadzki E., 1992, Aktualne problemy planowania hodowlanego, Las polski, 1: 6 - 9 (tendencje klimatyczne a planowanie hodowlane w lasach, błędy w gospodarce leśnej).
 25. Bernadzki E., 1993, Zalesienia wysokogórskie, Las polski, 7: 4 - 6 (zalesienia grupowe - powrót do biogrup).
 26. Bernadzki E., 1993, Zwiększenie rożnorodności biologicznej przez zabiegi hodowlano-leśne, Sylwan, 3: 29 - 36.
 27. Bernadzki E., 1994, Lasy wobec zmian klimatu, Echa leśne, 1: 5 - 7 (przebudowa lasów spowodowana postępującym ociepleniem klimatu).
 28. Bernadzki E., 1994, Półnaturalna hodowla lasu jest nadal aktualna, Las polski, 4: 7 - 10.
 29. Bernadzki E., b. d., Ekologiczny model gospodarki leśnej, Biblioteczka leśniczego, nr 3, Zarząd Główny SIiTLiD.
 30. Bernadzki E., Tarasiuk S., 1990, Dość monokultur sosnowych!, Las polski, 21: 8 - 9 (gospodarstwo dwugeneracyjne i przestojowe).
 31. Białobok S. (red.), Życie drzew w skażonym środowisku, 1989, Monografie popularnonaukowe, Nasze drzewa leśne, t. 21, PWN, Warszawa, Poznań.
 32. Białobok S., 1971, Zakładanie plantacji nasiennych drzew leśnych, PWRiL, Warszawa.
 33. Białobok S., 1974, Na drodze do udomowienia drzew, Problemy, 12: 26 - 28 (plantacje nasienne drzew leśnych).
 34. Biały K., 1986, Remizy, ważny składnik łowisk polnych, Łowiec polski, 7/8: 8.
 35. Biały K., 1991, Ekologii trzeba się uczyć, Łowiec polski, 11: 25 (letnia szkoła ekologiczna, edukacja ekologiczna na wsi - problem użytków ekologicznych).
 36. Biały K., 1992, Chrońmy użytki ekologiczne, Łowiec polski, 7: 5.
 37. Biały K., 1993, Totalizm przyrodniczy zagrożeniem dla biozróżnicowania ekosystemów, Łowiec polski, 6: 9.
 38. Biberstein-Błoński A., 1928, Kilka uwag o dawnej Łopatyńszczyźnie, Sylwan, 2: 146 - 3: 298 - 305 (ogromne wylesienia, uprawa roli na karczunkach, gospodarka plądrownicza w lasach (sosny masztowe i dęby), wyrąb drągowin i młodników ("ustawa lasowa nie mówi w jakim wieku las wycinać"). Po wylesieniu rolnicy w poszukiwaniu drewna użytkowego jeżdżą i po 65 km. Szkody przyrodnicze: "wichry zachodnie obdzierają chaty ze strzech, pszczelnictwo dawało dochody, sady nie wymarzały, temperatura była jednostajniejsza, opady równomierniejsze" itp.).
 39. Bielawska K., 1992, Ochrona bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej i Sudetów, Las polski, 17: 16 - 17.
 40. Bielawska K., 1994, Polityka zrównoważonej gospodarki leśnej, Las polski, (1), 23: 5, 16; (2), 24: 6-7.
 41. Bielawska K., 1994, Sposób na dobre gospodarowanie, Las polski, 21: 7 (wzorcowe prowadzenie gospodarki leśnej w lasach Wspólnoty Witowskiej na Podhalu).
 42. Bielicki B., 1993, Niedorozwój czyli strategiczne bicie piany, Leśne sprawy, 6: 4 (przedruk z: Kurier Podlaski, 16.8.1993) (Zielone Płuca Polski - nadmiar ekspertyz za znaczne pieniądze, brak efektów).
 43. Bilczyński S., 1976, Kompleksowa ochrona ptaków, Las polski, 20: 16.
 44. Birket-Smith K., 1974, Ścieżki kultury, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 45. Blonkowski S., 1993, Zanim powstaną leśne banki genów, Las polski, (1), 16: 8-9: (2), 17: 4 - 6 (plantacje nasienne sosny taborskiej w nadleśnictwie Susz).
 46. Błaszczyk J., 1995, Lasy prywatne - powrót do nakazów i zakazów?, Las polski, 9: 9.
 47. Bobek B., 1987, Niedźwiedzie dylematy, Łowiec polski, 2: 24 (doświadczenia amerykańskie: autentyczna "tresura" niedźwiedzi atakujących turystów w parkach narodowych; po odłowieniu niedźwiedź traktowany jest bodźcem stresującym (na widok człowieka) - typowy przykład barbaryzmu w ekologizacji).
 48. Bobek B., Kossak S., Merta D., 1992, Wpływ długości ekotonów na jakość środowiska bytowania jeleni w lasach górskich, Sylwan, 6: 51-58.
 49. Bobek B., Merta D., Płodzień K., 1995, Polityka, uczeni i wilki, Łowiec polski, 6: 8 - 9 (uczeni kontra uczeni; m.in. krytyka zespołów przyrodników - zwolenników daleko idącej ochrony ("co się da"), oczekujących w zamian dotacji na - zdaniem autorów - niepotrzebne badania naukowe).
 50. Bobiec A., 1993, Puszcza Białowieska. Spuścizna zadana, Las polski, 23: 20 - 21 ("las pierwotny nie zna kompromisu").
 51. Bobiec A., 1994, Proekologiczna gospodarka leśna a sprawa białowieska, Las polski, 23: 4 - 5.
 52. Bobrzyk W., 1992, Co dalej z odpadami?, Las polski, 21: 18 - 20.
 53. Bohusz J., 1949, Gospodarka bezzrębowa a łowiectwo, Łowiec polski, 5: 5 - 6.
 54. Boiński M., 1973, Lasy liściaste środkowej części Pojezierza Krajeńskiego, Stud. Soc. Scient. Torunensis, sec. D, vol. IX, nr 5, PWN, Warszawa - Poznań.
 55. Boiński M., 1992, Osobliwości szaty roślinnej Borów Tucholskich (Przewodnik), Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich, Toruń.
 56. Borek J., 1936, Rola podszytów wobec stałej degradacji gleb leśnych, Sylwan, ser. B, 1: 9-16 (znaczenie podszytów jako czynnika podnoszącego żyzność gleby leśnej i pielęgnującego jakość techniczną drzewostanów; pierwociny drugiego etapu ekologizacji w leśnictwie (1936 r.).
 57. Braun, 1911, Z dziejów bartnictwa w Polsce, Warszawa.
 58. Bresiński W., 1994, Letnia i zimowa śmiertelność saren polnych, Łowiec polski, 5: 6 - 7 (śmiertelność młodych spowodowana tylko pracami polowymi wynosi 26%, łączne ubytki naturalne w ciągu roku: młode - 56%, dorosłe - 27%).
 59. Bresiński W., 1994, Penetracja i zajmowanie przez dziki krajobrazu rolniczego, Łowiec polski, 10: 6 - 7 (względnie trwałe osiedlanie się dzików na wielkołanowych polach zachodniej Polski).
 60. Bresiński W., 1995, Drapieżniki i szkodniki łowieckie, Łowiec polski, 2; 8 - 9 (znaczny wzrost populacji jastrzębi, kruków, lisów, jenotów, wydr, norek amerykańskich, wałęsających się psów i kotów oraz wynikające stąd problemy łowieckie).
 61. Bresiński W., Panek M., 1995, Co się dzieje z sarną?, Łowiec polski, 5: 6 - 7 (spadek liczebności i pozyskania w latach 1990-tych; złożone przyczyny).
 62. Briechman I., 1973, Powrót do natury, Problemy, 3: 45 - 48 (lukrecja uralska, remania chińska, żeń-szeń, tarczyca uralska, piwonia białokwiatowa, traganek - najcenniejsze rośliny lecznicze medycyny Wschodu).
 63. Broda J., 1988, Zarys historii gospodarstwa leśnego w Polsce, PWRiL, Warszawa.
 64. Bruns A. i H., Schmidt G., 1994, W zgodzie z naturą. Twój ogród. Podręcznik naturalnego ogrodnictwa, Nakładem Ekolandu i Comptextu, Warszawa.
 65. Bryczkowski J., 1929, Jak przyczynić się do poprawy mikroklimatu w lesie gospodarowanym?, Las polski, 4; 196 - 200 (tworzenie okrajków (ekotonów) - 60 m szer., wzorowanie struktury i użytkowania na praborach (system luk)).
 66. Brzezicki A., 1991, Niedźwiedzie na tatrzańskich szlakach, Łowiec polski, 11: 26 (synantropizacja).
 67. Brzeziński M., Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., 1993, Tchórz - między rzeką a kurnikiem, Łowiec polski, 1: 14 - 15 (tchórz - pierwotnie zwierzę nadwodne, przystosowane do łowienia żab zimujących na dnie zbiorników wodnych i strumieni; brak odpowiedniego pożywienia w naturze zmusza go do podejmowania wędrówek w pobliże wsi - synantropizacja).
 68. Buchwald K., Engelhardt W., (red.), 1975, Kształtowanie krajobrazu a ochrona przyrody (wydanie polskie pod redakcją Z. Obmińskiego), PWRiL, Warszawa.
 69. Budyko M. I., 1975, Klimat i życie, PWN, Warszawa.
 70. Budzyński O., 1991, Zieloni sojusznicy, Zielony Sztandar, 43 (agraryzm - ekologizm, klasa chłopska - klasa średnia).
 71. Budzyński O., 1992, Bezrobocie a ekologia, Zielony Sztandar, 37.
 72. Budzyński O., 1993, 1996, Zakładanie zadrzewień. Poradnik zadrzewieniowca województwa toruńskiego, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu.
 73. Budzyński O., 1994, Ekologizacja gminy - prowokacyjne rozwiązanie (głos w dyskusji), Informator Rolniczy ODR Przysiek k. Torunia, XI, 8: 15 (mała retencja wodna a oczyszczanie ścieków w gminie).
 74. Budzyński O., 1994, Przyroda - sakrum czy profanum? Dotykać czy nie dotykać?, Łowiec polski, 4: 20 - 21.
 75. Budzyński O., 1995, Rolnictwo ekologiczne, ekologizacja rolnictwa czy... ekologizacja gmin?, Łowiec polski, 2: 15.
 76. Budzyński O., 1995, Rolnicze płodozmiany alternatywne, Łowiec polski, 12: 16 - 17.
 77. Budzyński W., 1989, Lasy innych resortów, Las polski, 16: 4 - 7.
 78. Buła E., 1993, Czy głuszec zniknie z naszych kniei?, Łowiec polski, 6: 10 - 11 (ochrona siedlisk, hodowla wolierowa, reintrodukcja).
 79. Burczyk J., 1990, Czy izoenzymy mogą pomóc leśnictwu?, Las polski, 22: 18 - 19 (izoenzymy - różne postacie białek enzymatycznych, sterujące tą samą reakcją biochemiczną; przy ich pomocy można identyfikować klony na plantacjach nasiennych drzew leśnych i następczo - stopień genetycznego zanieczyszczenia u potomstwa drzew z plantacji).
 80. Burszta J. (red.), Kultura ludowa Wielkopolski, t. 1 - 3, 1960 - 1968, Poznań.
 81. Burszta J., 1958, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 82. Burzyński J., 1976, Biologiczne i zintegrowane metody ochrony lasu na VIII Międzynarodowym Kongresie Ochrony Roślin, Sylwan, 2: 77 - 80.
 83. Byczkowki A., 1972, Hydrologiczne podstawy projektowania budowli wodno-melioracyjnych. Przepływy ekstremalne, PWRiL, Warszawa.
 84. Bystroń J. St., 1926, Wstęp do ludoznawstwa polskiego, Lwów.
 85. Bystroń J. St., 1947, Etnografia Polski, "Czytelnik", Sp. Wyd., Poznań.
 86. Bystroń J. St., 1947, Kultura ludowa, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.
 87. Bystroń J. St., 1960, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 1 - 2, PIW, Warszawa.
 88. Bystrowski C., 1994, Rączycowate (Tachinidae) - ważny element ekosystemów leśnych, Las polski, 20: 12 - 13 (rączycowate - pasożytnicze muchówki (na larwach motyli), a rośliny baldaszkowate, wierzby (wiosna), głóg, jarzębina, złożone i wilczomleczowate).
 89. Byszewski W., 1974, Trendy technizacyjne w uprawie roli i roślin oraz pozytywy i negatywy wprowadzanych procesów na efekty gospodarcze i środowisko przyrodnicze, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 155: 53 - 62.
 90. Byszewski W., 1977, Biologiczne podstawy produkcyjności roślin, PWN, Warszawa.
 91. Byszewski W., 1977, Wpływ intensywnych metod produkcji na surowce pochodzenia roślinnego, Post. Nauk Roln., 42/29, 3: 13 - 20.
 92. Carter W., 1971, Owady a choroby roślin, PWRiL, Warszawa.
 93. Castro de J., 1954, Geografia głodu, Inst. Wyd. PAX, Warszawa.
 94. Ceynowa-Giełdon M., 1971, Osobliwości florystyczne i rezerwaty Ziemi Chełmińskiej. Przewodnik florystyczny, TNT, Toruń.
 95. Chilczuk M., 1970, Osadnictwo wiejskie Polski (formy i układy przestrzenne), Instytut Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej PWN, Warszawa.
 96. Chrostowski W., Gntner A. G., Żywioł H., 1977, Stosunki rolno-leśne w Bieszczadach, Sylwan, 7: 1 - 10 (osadnictwo na prawie wołoskim od XIV w., żarowe rolnictwo, wypas bydła i świń w lasach. Koniec XVIII w. - powszechne gospodarstwo przemienne leśno-polowe; zachowało się do XX w. Tereny opuszczone porastały olszą zieloną i szarą. Do k. XIX w. praktykowany zbiór liściarki na zimową paszę dla bydła).
 97. Collier B. D. i in., 1978, Ekologia dynamiczna, PWRiL, Warszawa.
 98. Czarkowski J., 1978, Wizja świata (proroctwa i prognozy), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 99. Czarnowski M. S., 1978, Zarys ekologii roślin lądowych, PWN, Warszawa.
 100. Czart J., 1992, Biopreparat "Trichoderma" szansą na ekologizację szkółek, Las polski, 9: 12 (zastąpienie środków chemicznych stosowanych w szkółkach leśnych przeciwko grzybom zgorzelowym preparatem zarodników konkurencyjnego grzyba "Trichoderma horzianum").

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-696]

Oleg Budzyński, Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy