Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

14. Literatura (cz. 2)

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-696]

 1. Ilmurzyński E. (red.), 1962, Cięcia pielęgnacyjne w gospodarstwie leśnym, PWRiL, Warszawa.
 2. Instrukcja ochrony lasu, 1988, wyd. II, PWRiL, Warszawa.
 3. Jabłoński B., Kucińska E., Luniak M., 1983, Poradnik ochrony ptaków, LOP, Warszawa.
 4. Jabłoński R., 1985, Chrońmy zarośla śródpolne, Łowiec polski, 7/8: 27.
 5. Jabłoński R., Wysiński M., 1985, Ciągi ekologiczne, Łowiec polski, 10: 23.
 6. Jacyna I., 1973, Żyć znaczy niszczyć?, LSW, Warszawa.
 7. Jacyna I., 1975, Ziemia w asfalcie, LSW, Warszawa.
 8. Jacyna I., 1987, Czy zadepczemy przyrodę?, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 9. Jacyna I., 1994, Puszcza (Białowieska), czy las gospodarczy?, Echa leśne, 12: 1 - 5 (zarzut gospodarki plądrowniczej - dotyczy cięć przerębowych).
 10. Jamrozy G., 1994, Karpaccy repatrianci - łoś, żubr, bóbr, Łowiec polski, 7: 12 - 13.
 11. Jamrozy G., 1994, Wielka trójka... niedźwiedź, ryś, wilk, Łowiec polski, 11: 14 - 15.
 12. Jankowiak J. (red.), 1976, Bioklimatologia człowieka, PZWL, Warszawa.
 13. Jasnowski M., 1977, Aktualny stan i program ochrony torfowisk w Polsce, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 3: 18 - 29.
 14. Jastrzębski L., 1976, Niektóre problemy i kierunki ochrony przyrody w Polsce, Sylwan, 5: 43 - 50.
 15. Jastrzębski L., 1991, Kierunki polityki leśnej w Polsce w latach 1918 - 1988, (na podstawie najważniejszych aktów normatywnych), Sylwan, 1 - 3: 45 - 66.
 16. Jatera A., 1995, Las - jaki jest, każdy widzi inaczej, Głos lasu, 6: 10 - 12 (1) (Gminy źle oceniają działania ochronne w lasach - brak wpływów z podatku leśnego, (2) ekolodzy - naukowcy a leśnicy, (3) działacze ruchów ekologicznych).
 17. Jedliński W., 1929, Kilka uwag w sprawie naszego leśnego stanu posiadania i samowystarczalności w zakresie produkcji drewna, Las polski, 1: 1 - 13 (leśnictwo polskie o cechach gospodarstwa rabunkowego; grożący kryzys drzewny, wyjście nie w zwiększaniu etatu rębnego a w intensyfikacji produkcji (1929 r.!)).
 18. Jezierski W., 1977, Zastosowanie teorii populacji w łowiectwie, PWN, Warszawa.
 19. Jędrzejewska B., Jędrzejewski W., 1993, Puls lasu, Echa leśne, 12: 26 - 28 (obserwacje 6 - 9 letniego cyklu ("pulsu") jednoczesnego obfitego owocowania drzew liściastych w Puszczy Białowieskiej. Obfite owocowanie drzew wpływa na rozwój liczebny wszystkich zwierząt w Puszczy. Postulat ochrony przed wyrębem starych, często spróchniałych drzew, ponieważ one najobficiej owocują).
 20. Józefaciuk W., 1972, O chwastach, Przyroda polska, 6: 14 - 15 ("... tępienie za wszelką cenę zbędnych roślin w otoczeniu, staje się błędem, a kto wie, jak określą to botanicy za lat kilkadziesiąt". Po 19 latach ustawa o ochronie przyrody wprowadza możliwość ochrony użytków ekologicznych...).
 21. Jóźwiak Z., 1993, Kazimierza Białego pasje wielorakie (wywiad), Łowiec polski, 9: 25 (ochrona przestojów dębowych w lasach, wykup przez myśliwych użytków ekologicznych, reintrodukcja bobrów).
 22. Jungk R., 1981, Człowiek tysiąclecia. Wiadomości z warsztatów, w których rodzi się nowe społeczeństwo, PIW (Biblioteka Myśli Współczesnej), Warszawa.
 23. Juszczyk W., 1974, Płazy i gady krajowe, PWN, Warszawa.
 24. Kaczmarek S., 1971, Chrońmy pożyteczne biedronki, Przyroda polska, 6: 8 - 9 (opis pospolitych gatunków z 70-ciu gatunków krajowych; postulat hodowli biedronek oraz ochrona zimowisk).
 25. Kaczmarek S., 1975, Naturalni wrogowie mszyc, Wszechświat, 7/8: 196 - 197 (ważny artykuł przeglądowy).
 26. Kaczorowski B., 1991, Gospodarka leśna a gospodarka łowiecka, Łowiec polski, 9: 16 (problem szkód od zwierzyny a ubożenie leśnej bazy pokarmowej; usuwanie podrostów bukowych i dębowych w gospodarstwie zrębowym).
 27. Kajak Z., 1979, Eutrofizacja wód, PWN, Warszawa.
 28. Kalchreuter H., 1983, Rzecz o myślistwie. Za i przeciw, PWRiL, Warszawa.
 29. Kamieniarz J., Kamieniarz R., 1992, Dziki królik szansą dla wielu polskich łowisk, Łowiec polski, 8: 6 (po epidemii myksomatozy - propozycja nowych zasiedleń).
 30. Kamieniarz R., 1993, Liczebność i rozmieszczenie populacji wilka, rysia i jenota w Polsce, Łowiec polski, 8: 10 - 11.
 31. Kamieniarz R., 1993, Los cietrzewia w naszych rękach - o aktualnej sytuacji oraz potrzebie badań i aktywnej ochrony tego gatunku, Łowiec polski, 4: 8 - 9.
 32. Kamieniarz R., 1994, Zwierzyna drobna i jej środowisko. Sympozjum w Koszycach, Łowiec polski, 3: 8 - 9 (znaczenie użytków ekologicznych).
 33. Kapuściński R., 1995, Lasy państwowe a ochrona przyrody, Las polski, 6: 4 - 6 ("nowa polityka leśna" - założenia gospodarki leśnej opartej na zasadzie trwałego i zrównoważonego rozwoju).
 34. Karlikowski T., 1993, Pożar lasu. Dobrodziejstwo czy klęska ekologiczna?, Echa leśne, 12: 22 - 23 ("żaden ogień nie jest obojętny dla kondycji świata roślinnego i zwierzęcego").
 35. Karnkowski W., 1991, Ogłodek wiązowiec i ogłodek wielorzędowy - groźne szkodniki wiązów, Las polski, 15/16: 20 - 22.
 36. Karpowicz T., 1971, Księga puszczy, LSW, Warszawa.
 37. Kasprzak A., 1991, Proponuję wielkoprzestrzenny system terenów leśnych, Las polski, 4: 16 - 17 (b. ważny artykuł; brak polityki leśnej, zadrzewieniowej, brak skutecznej ochrony przed erozją. Nadmiar teorii naukowych, brak efektów).
 38. Kasprzak A., 1992, Gospodarka leśna w działalności samorządowej, Las polski, 20: 12 - 13.
 39. Kasprzak A., 1992, Gospodarka leśna w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Las polski, 7: 17 - 18 (b. ważny artykuł dla gmin ekologizujących się).
 40. Kassenberg A., 1977, Planowanie przestrzenne oprzeć o ekologiczną koncepcję ochrony środowiska, Przyroda polska, 9: 8 - 9.
 41. Kawecki W., 1938, Przyczynek do znajomości stosunków leśno-pasterskich oraz historii gospodarczej hal w Beskidzie Żywieckim, Sylwan, 5 - 6: 113 - 120 (osadnictwo wołoskie od XIV w., powiększanie hal, wypas w lasach).
 42. Kershav K. A., 1978, Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin, PWN, Warszawa.
 43. Kępczyński K., 1965, Szata roślinna Wysocczyzny Dobrzyńskiej, UMK, Toruń.
 44. Kiley-Worthington M., 1981, Zgubne technologie, Prezentacje, 3: 3 - 9 (tłum. i przedruk z "Food Policy", 8.1980: Problem of modern agriculture. Po raz pierwszy użyto pojęcia "rolnictwo ekologiczne", jako czynnika przeciwdziałającego załamywaniu się mechanizmu samoreprodukcji).
 45. Klocek A., 1977, Ewolucja ekonomicznych podstaw wyznaczania wieku dojrzałości rębnej drzewostanów, Sylwan, 11: 23 - 28.
 46. Klocek A., Borowski Sz., 1990, Las celowy - nowa idea w leśnictwie, Las polski, (1), 20: 14 - 15; (2), 22: 6 - 7 (rewolucja naukowa w leśnictwie - idea lasu celowego jako antytezy lasu normalnego; szczytowego osiągnięcia gospodarki leśnej XIX i 1-szej połowie XX w.).
 47. Klocek A., Huculak W., Płotkowski L., 1990, Kilka refleksji na temat historii, filozofii nauki i... przemysłowych szkód leśnych, Las polski, (1), 13: 2, 6 - 7; (2), 14: 4 - 6.
 48. Klocek A., Rykowski K., 1992, Jeszcze o lasach i leśnictwie, ale inaczej, Echa leśne, 12: 8 - 9.
 49. Kluk K., 1954, O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach, winnicach i roślinach gospodarskich. Opracował i wstępem opatrzył S. Inglot (s. 100), Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
 50. Kobielus S., 1994, Człowiek i zwierzę - partnerzy na wspólnej Ziemi, Łowiec polski, 11: 6 - 9.
 51. Kochman J., 1973, Fitopatologia, PWRiL, Warszawa.
 52. Koehler W., 1983, Przymierze z lasem, KAW, Warszawa.
 53. Koehler W., Schneider Z., 1966, Owady naszych lasów, PWRiL, Warszawa.
 54. Kołodziejczyk J., 1929, Pierwszy polski podręcznik leśnictwa, Sylwan, 1: 39 - 49 (o dziele ks. Krzysztofa Kluka - "Roślin potrzebnych, pożytecznych, wygodnych, osobliwie kraiowych, albo które w kraiu użyteczne być mogą. Utrzymanie, rozmnożenie i zażycie..." t. II - "O drzewach i ziołach dzikich, lasach etc.", 1778; "Zapatruy się na Lasy, gdzie ręka ludzka przykładała siekierę do wszystkiego, co się tylko nawinęło; i tyle, ile się tylko chciwości chciało: i takim nieporządkiem, iaki tylko nieuwaga podawała: widzisz teraz w nich łyse i nieużyteczne mieysca: na mieyscu wyciętego drzewa nie widać młodzieży, a ieźli iest, nie wielką czyni nadzieię, iako źle utrzymane; słowem śmierć i koniec lasu blizki... Czasby iuż zacząć w tey mierze rząd inny, kiedy iuż wiele miysc na swą utyskuią nieostrożność. Na mieyscu, na ktorym ia sam zostaię; są ieszcze Ludzie, którzy widzieli znaczne Lasy, iuż teraz samego opału trudność czuć się znacznie daie" (s. 73)).
 55. Kondracki J., 1988, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.
 56. Konieczność powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego, 1991, Las polski, 3: 4 - 6.
 57. Konopka J., 1992, Myśliwi dla przyrody, Łowiec polski, 7: 33 (przykład z Niemiec: czatownie dla myszołowów, wyłapywanie żab przy autostradach (do wiader z wodą, wkopanych w ziemie), skąd przenosi się je do naturalnych zbiorników wodnych).
 58. Konopka J., 1994, Ekologicznie myśleć i działać, Łowiec polski, 12: 20 - 21 (tzw. gospodarskie podejście; korytarze ekologiczne nad (i pod) autostradami, grodzenie siatką dróg szybkiego ruchu).
 59. Korbel J., 1992, Usunąć czy zostawić?, Echa leśne, 11: 6 - 7 (bioróżnorodność lasów gospodarczych a naturalizacja obszarów chronionych).
 60. Korczak A., 1929, Gospodarka w lasach prywatnych na kresach wschodnich (korespondencje), Sylwan, 3: 217 - 220 (zakładanie nowych folwarków na terenach leśnych; pretekst do osiągania nadzwyczajnych dochodów z wyrębu lasu. Opis stanu lasów ziemiańskich i chłopskich - płazowiny i halizny).
 61. Korczak A., 1936, Jak ubywają lasy w Polsce w drodze nielegalnej, Sylwan, ser. B., 4: 127 - 128 ("pomimo ustaw lasy rąbią i nic nie zalesiają").
 62. Korczak A., 1936, Zniszczenie lasu maj. Choroszewicze, Sylwan, ser. B, 1: 34 - 36 (korespondencje) (mechanizm dokonywania wylesień w Polsce międzywojennej na przykładzie woj. nowogródzkiego).
 63. Kornaś J., 1976, Spustoszenie biosfery a przyszłość systematyki, Wszechświat, 7/8: 180 - 181.
 64. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., 1963, Występowanie gatunków zawleczonych w naturalnych i półnaturalnych zespołach roślinnych w Polsce, Mat. Zakł. Fitosoc. Stos. UW, 25: 55 - 63.
 65. Kosior R., 1989, Ekologiczne aspekty technizacji leśnictwa, Las polski, 21/22: 7.
 66. Kostyrko W., 1987, Ochrona głuszca, Łowiec polski, 2: 20 - 21 (analiza warunków przyrodniczych środowisk potrzebnych dla udanej reintrodukcji głuszca).
 67. Kowalik T., 1993, Rysie wracają do Puszczy (Kampinowskiej), Echa leśne, 10: 22 - 23 (reintrodukcja okazów z hodowli).
 68. Kowalski S., 1994, Mikrobiologiczne uwarunkowania samosiewnego odnawiania się drzew leśnych, Las polski, 22: 4.
 69. Kozłowski W., 1992, Znaczenie społeczno-gospodarcze lasów niepaństwowych, Sylwan, 3: 27 - 37.
 70. Krawczyński W., 1947, Łowiectwo, Wyd. Spółdz. "Las", Warszawa.
 71. Krotoska T., 1966, Lasy dębowo-grabowe Wielkopolski, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Kom. Biol.
 72. Krupka J. (red.), 1989, Łowiectwo, PWRiL, Warszawa.
 73. Krzanowski A., 1976, Jak chronić kotewkę orzech wodny Trapa natans?, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 4: 46 - 48 (wysiew we wrześniu w wody stojące (głębokie na 1,5 m), zarasta szybko zbiorniki; niszcząc ją w 90% (np. na paszę dla inwentarza) - chronimy ją przed nią samą).
 74. Krzyżanowski J., 1971, Folklorystyka w Polsce, W: G. Cocchiara, Dzieje folklorystyki w Europie, PIW, Warszawa: 627 - 638.
 75. Kubacki T., 1993, Ochrona żbika, Łowiec polski, 4: 27 (wołanie o czynną ochronę gatunkową).
 76. Kuchowicz Z., 1957, Z dziejów obyczajów polskich w w. XVII i pierwszej połowie w. XVIII, LSW, Warszawa.
 77. Kulesza T., 1928, Listy z Oszmiany, Sylwan, 2: 160 - 169; 4: 353 - 363 (50% powierzchni lasów Wileńszczyzny obciążone było serwitutami. Parcelacja obrębów leśnych celem "prawnego" wylesienia. Nowe nadania serwitutowe, by można było spłacać je lasem, który następnie "legalnie" można było wyciąć).
 78. Kulesza W., 1927, Modrzew polski na Górze Chełmowej i w Majdowie pod Skarżyskiem, Sylwan, 4: 221 - 227 (naturalne odnowienie modrzewia polskiego).
 79. Kulig L., 1953, Przebudowa składu gatunkowego lasów górskich jako czynnik regulowania spływu wód, Sylwan, 1: 12 - 15.
 80. Kurpie - Puszcza Zielona (red. A. Kutrzeba-Pojnarowej), t. 1 - 3, 1962 - 1965, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 81. Kwiecień E., 1994, Turystyka i środowisko - Paneuropejskie Kolokwium, Las polski, 21: 12 - 13.
 82. Kwiecień E., 1995, Naturalne odnowienie lasu - wyzwaniem dla leśników, Las polski, 7: 7 - 10.
 83. Kwiecień E., 1995, Puszcza Białowieska taki sam zabytek jak Wawel w Krakowie, Las polski, 1: 14 - 16 (artykuł opublikowany już po wprowadzeniu wytycznych w sprawie zasad dalszej ekologizacji gospodarki leśnej w Lasach Państwowych).
 84. Kwiecień E., 1995, Zwiększenie lesistości kraju, Las polski, 9: 10 (wolne tempo zalesiania (w 1994 r. - 9,8 tys. ha). Przyczyny: brak dokumentacji przy przejmowaniu gruntów z Agencji Rynku Rolnego, złożona procedura przeznaczania gruntów do zalesień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego).
 85. Lambor J., 1956, Potencjalne możliwości stepowienia w Polsce, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 7: 51 - 64.
 86. Laurow Z., 1992, Lasy nadzorowane?, Las polski, 11: 8 - 10 (Opinie - polemiki - wnioski - propozycje) (problem zespołów właścicieli lasów prywatnych).
 87. Laurow Z., 1992, Polska myśl naukowo-techniczna w rozwoju leśnictwa, Las polski, 23: 8 - 10 ("Polscy naukowcy mają udowodnić celowość obniżenia wieku rębności naszych drzewostanów i podwyższenia etatu do 24 mln m3, a urządzeniowcy - wyliczyć etat na tym poziomie. Niegdyś pouczał nas radziecki profesor Michaiłow, obecnie fachowcy z Banku Światowego. Ich nauki niektórzy przyjmują z głęboką wiarą w ich prawdziwość. Ciekawe, że w rozwiniętych krajach kapitalistycznych wiara ta jest znacznie mniejsza. Rain Forest Information Centre, organizacja międzynarodowa z siedzibą w Australii podaje, że pomoc Banku Światowego na rozwój leśnictwa powoduje na świecie bezpowrotną zagładę w każdej minucie 100 akrów (ca 50 ha) lasu").
 88. Laurow Z., 1993, Użytkowanie drewna okrągłego (Kompleksowe użytkowanie arbomasy leśnej), Las polski, 13: 4 - 6.
 89. Laurow Z., 1993, Użytkowanie odpadów zrębowych (Kompleksowe... etc.), Las polski, 15: 10 - 12.
 90. Laurow Z., 1993, Zastrzeżenia sozologiczne (Kompleksowe... etc.), Las polski, 14: 6- 7.
 91. Leibundgut H., 1972, Pielęgnowanie drzewostanów, PWRiL, Warszawa.
 92. Leńkowa A., 1971, Oskalpowana Ziemia, WP (Omega nr 128 - 129), Warszawa.
 93. Leńkowa A., 1985, Trudna droga do Arki Noego, KAW, Warszawa.
 94. Lesiński G., 1994, Z lasów do miast, Echa leśne, 7: 24 - 26 (adaptacje ptaków leśnych do życia w miastach).
 95. Leszczycki S., 1977, Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska, PWN, Warszawa.
 96. Leśnictwo w Polsce. Wyniki opracowań GUS, 1991, Las polski, 15/16: 14 - 15 (na podst.: "Leśnictwo w 1990 r.", Wyd. GUS).
 97. Levis N., 1980, Katastrofa Amazonii, Prezentacje, 7: 88 - 93 (tł. i przedruk z "Excelsior" 22 - 29.7.1979).
 98. Lipiński M., 1976, Pożytki pszczele. Zapylanie i miododajność roślin, wyd. II, PWRiL, Warszawa.
 99. Listowniczy-Stankiewicz E., 1930, Opieka państwa nad lasami prywatnymi (Zarys historyczny), Las polski, 2: 78 - 82.
 100. Lityński A., 1970, Hydrobiologia ogólna, PWN, Warszawa.

[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-696]

Oleg Budzyński, Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy