Spis treści:

 

Wstęp

Oświęcim: pingo pong na wiadukcie - Piotr Rymarowicz

Krasnoludek-zabójca przed sądem - Jarosław Kotas

Jak założyć stowarzyszenie - Olga Ostrowska

Organy samorządu i administracji a ochrona środowiska - Joanna Przybylska

Proceduralne gwarancje udziału społeczeństwa i ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym Jerzy Jendrośka

Procedura lokalizacji i budowy autostrad Jerzy Jendrośka lub tutaj

Działania organizacji ekologicznych wywoałane naruszeniami prawa w trakcie uzgadniania wskazań lokalizacji autostrad - Jerzy Rotko

Z praktyki doradczej "informacji o prawie ekologicznym" - Wojciech Radecki

Austostrady: faza decyzyjna - Piotr Szkudlarek wersja poprzednia

Wzory pism

Ważne adresy, telefony