NR 3(148)/00 1-15 lutego 2000 index 344850 ISSN 1231-2126
Zielone Brygady. Pismo ekologów

Wersja offline

W NUMERZE M.IN.:

okładka
kliknij, aby dokładnie zobaczyć okładkę

SPIS TRE¦CI

AUTORZY NUMERU

PRENUMERATA ZB

Publikacja papierowa ZB kosztuje 2 zł.

ukazuje się 1-15.4.2000 Spis numerów ZB 


 

stopka
ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929
Adres:  Wydawnictwo "Zielone Brygady", ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków
tel./fax 48/12/422-21-47 tel. 0/603/363-721 SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
Internet:   zb@zb.most.org.pl   ||   http://www.most.org.pl/zb   ||   ftp://ftp.most.org.pl/zb
Konto:  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony ¦rodowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00, swift code ebos pl pw
Redakcja:  Monika Dycha, Basia Kawecka, Sebastian Rerak, Agnieszka WoĽniak (korekta), Andrzej Żwawa (red. naczelny)
NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU   15.3.2000