ZB 3(183), maj 2003
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Spis treści
 


Alert

Młodzi ekolodzy
Jak wychować przyszłych ekologów? / Teresa Musiałek
NLP - Edukacja bardziej ekologiczna / Anna Mazgaj


Książki

Jest wojna / Halina Dobrucka
Centrum ekologicznych technologii "Sunflower Farm"
Chris Maser - Nowa wizja lasu


Lasy

Europejczycy chcą więcej lasów pod ochroną
Leśnictwo przyszłości / Sebastian Sobowiec


Militaryzm

Wojny o energię / Mirosław Dakowski
Urzędas / Piotr Bein
Chemia i ekologia / Paweł Zawadzki


Refleksje

Czym jest w swej istocie eko-kosmologia...? / Marek Niechwiej
10 lat "Innego świata"
Ekologiczne wartości / Marek Niechwiej
Nowatorskie kierunki w ochronie przyrody a mądrość starożytna / Janusz Korbel
Jesteśmy w stanie wojny? / Piotr Uzbiak


Oferta ZB

Wydawnictwo "Zielone Brygady" oferuje


Zapowiedzi

Wszystkie lasy państwowe w Polsce zamierzają posiadać certyfikat dobrej gospodarki leśnej FSC
Publiczna informacja o ocenie certyfikacyjnej gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
Rola regionalnych i lokalnych strategii rozwoju zrównoważonego w dążeniu do Unii Europejskiej
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Ochrona przyrody w miastach w warunkach zrównoważonego rozwoju"
Akasha - terminy kursów w roku 2003
  
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]