NR 18(120)/98 16-30 września 1998 index 344850 ISSN 1231-2126
Zielone Brygady. Pismo ekologów


W NUMERZE:


 Spis numerów ZB


 
 
 
 
stopka
ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929 
Adres:  Wydawnictwo "Zielone Brygady", ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków 
tel. 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 28, 29, 30, 
fax 48/12/4222147, 4222264, 4295332 w. 26, 22 
Internet:   zb@zb.most.org.pl   ||   http://www.most.org.pl/zb   ||   ftp://ftp.most.org.pl/zb
Konto:  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 
Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00, 
swift code swift ebos pl pw 
Redakcja:  Andrzej Żwawa (red. naczelny) 
NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU   11.8.99

Wydano przy pomocy finansowej:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW


 


 
 Do początku dokumentu 


Dokumenty HTML przetworzył i opracował Dariusz Nojszewski.